Sprawy organizacyjne wyborów

Informacje organizacyjne dla osób zgłoszonych do realizacji obsługi informatycznej oraz logistycznej.

Organizacja
sprawy organizacyjne

Bardzo ważne!

Wszystkie informacje dotyczące organizacji wyborów, dedykowane:

  • dyrektorom jednostek, w których utworzono siedzibę obwodowej komisji wyborczej,
  • osobom realizującym obsługę informatyczną,
  • osobom realizującym obsługę logistyczną,

będą na bieżąco publikowane w specjalnie dedykowanym kaflu Organizacja wyborów.

Bądź każdego dnia z nami!