Badania statystyczne przez telefon i internet

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zmiany w funkcjonowaniu musiał wprowadzić także Urząd Statystyczny w Poznaniu. W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie w kwietniu ankieterzy nie będą odwiedzać osobiście gospodarstw domowych i rolnych. Badania zostaną przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. 

Badania statystyczne zostaną przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem internetu/ fot. Pixabay
Badania statystyczne zostaną przeprowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem internetu/ fot. Pixabay

Statystyka Publiczna gromadzi informacje niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji, dlatego tak ważna jest ciągłość danych pozyskiwanych od respondentów. Urząd Statystyczny w Poznaniu zwraca się z prośbą o udział w wywiadzie telefonicznym. Ankieter statystyczny zadzwoni do osób, które zostały wylosowane do badań ankietowych.

Telefoniczne badania dotyczyć będą: 

  • aktywności ekonomicznej ludności,
  • kondycji gospodarstw domowych,
  • uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach,
  • cen konsumpcyjnych i środków produkcji rolniczej,
  • warunków życia ludności.

Badania na temat wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych oraz budżetów gospodarstw domowych przeprowadzone zostaną przez internet, za pośrednictwem stron:

https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/wykorzystanie-technologii-informacyjno-komunikacyjnych-ict-w-gospodarstwach-domowych--ssi-10g-ssi-10i/

oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/bbgd/

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu odpowiedzą na ewentualne pytania. W tym celu można zadzwonić pod numerem telefonu 61 27 98 302.

AJ