Dofinansowanie dla przedsiębiorców i NGO - drugi nabór wniosków

Wkrótce w Powiatowym Urzędzie Pracy ruszy drugi nabór wniosków o dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej. Mogą z niego skorzystać przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które ucierpiały na skutek pandemii koronawirusa. 

Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy
Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy

Wnioski będzie można składać od 25 maja do 7 czerwca. Ważne: jeśli ktoś wystąpił o dofinansowanie wcześniej, przed ogłoszonym naborem, jego dokumenty nie zostaną rozpatrzone, będzie trzeba złożyć je ponownie w odpowiednim terminie.  

Złożone wnioski pozwolą ubiegać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla części organizacji pozarządowych. 

Szczegółowe informacje, zasady oraz wnioski o przyznanie dostępne są na stronie internetowej: poznan.praca.gov.pl

Dokumenty należy składać elektronicznie poprzez platformę Praca.gov.pl, trzeba je opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jeśli wystąpią trudności, można je złożyć także w postaci papierowej - wysyłając pocztą na adres urzędu pracy (ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań). Wszystkie papierowe wnioski, które trafią do urzędu, przejdą dwudniową kwarantannę.

Uwaga: złożenie wniosków w wersji papierowej wiąże się z wizytą w urzędzie - konieczną do podpisania umowy. 

Wnioski bez wymaganego podpisu nie będą rozpatrywane. Pozostałe dokumenty zostaną sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia.

Równolegle do naboru wniosków o dofinansowanie przez cały czas, w trybie ciągłym można ubiegać się o pożyczkę niskooprocentowaną.

Szczegółowe  informacje  można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8345 645,61 8345 696 w godz. od 8.00 do 13.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: tarcza1@poznan.praca.gov.pl, tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

AW