Matura 2020 - jak będzie przebiegał egzamin?

W poniedziałek, 8 czerwca w szkołach rozpoczną się matury - z powodu pandemii ich termin opóźnił się o około miesiąc. Egzaminy potrwają do 26 czerwca. W tym roku wszystkich - zarówno zdających, jak i nadzorujących ich pracę nauczycieli obowiązują restrykcje sanitarne. O czym należy pamiętać? 

W poniedziałek, 8 czerwca w szkołach rozpoczną się matury. Egzaminy potrwają do 26 czerwca
W poniedziałek, 8 czerwca w szkołach rozpoczną się matury. Egzaminy potrwają do 26 czerwca

Na tegorocznych maturzystów czekało sporo zmian. Z powodu pandemii odwołane zostały egzaminy ustne. Absolwenci liceów i techników sprawdzą swoją wiedzę wyłącznie w sposób pisemny (wyjątkiem są osoby, które potrzebują wyników matur ustnych w postępowaniu rekrutacyjnym na zagraniczne uczelnie wyższe). 

Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 26 czerwca. Pierwszego dnia, w poniedziałek maturzyści sprawdzą swoją wiedzę z języka polskiego, we wtorek napiszą test z matematyki, a w środę -  z języka angielskiego (to język obcy, który co roku wybiera najwięcej osób). W kolejnych dniach przeprowadzone zostaną egzaminy z pozostałych przedmiotów.

Termin dodatkowy egzaminów zaplanowano na 8 - 14 lipca. Wyniki matur mają być znane 11 sierpnia. Osoby, którym powinęła się noga będą mogły przystąpić do poprawki - egzamin odbędzie się 8 września, a jego wyniki ogłoszone zostaną do 30 września. 

Zasady, jakich należy przestrzegać

Dyrektorzy poznańskich szkół średnich dołożyli wszelkich starań, by przeprowadzić matury możliwie jak najbardziej bezpiecznie. Placówki wyposażono w środki do dezynfekcji - w tym dozowniki, z których może skorzystać każdy uczeń. W liceach i technikach, w których odbywają się egzaminy, zadbano o odpowiednie rozstawienie ławek (pomiędzy zdającymi musi być zachowany 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku). Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Jest jednak wiele zasad, o których pamiętać muszą maturzyści oraz nauczyciele nadzorujące egzamin. 

  • Podczas egzaminu w szkole powinny przebywać wyłącznie osoby zdające i zaangażowane w przeprowadzenie egzaminu, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości. Rodzic lub opiekun może wejść z dzieckiem na teren szkoły w wyjątkowej sytuacji, gdy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
  • Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną). 
  • Na teren szkoły nie powinno wnosić się zbędnych rzeczy (m.in. książek, telefonów komórkowych, maskotek). Te, które są potrzebne powinny zostać pozostawione w przeznaczonym do tego miejscu (szkoła powinna je wyznaczyć). 
  • Każdy zdający musi zaopatrzyć się we własne przybory piśmiennicze (długopis, linijkę, kalkulator, słownik itp.). Szkoła nie zapewnia wody pitnej ani wyżywienia. Na egzamin należy przynieść własny prowiant. 
  • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający muszą zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m). 
  • Na teren budynku mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (w maseczce lub przyłbicy). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły. Maturzysta może zdjąć je dopiero w sali egzaminacyjnych, już po zajęciu miejsca. To samo dotyczy zespołu nadzorującego.
  • Możliwe, że zdający zostaną poproszeni o wchodzenie do szkoły różnymi wejściami i o różnych godzinach (w 15-20 minutowych odstępach czasowych).
  • Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

Więcej o obowiązujących podczas egzaminu można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.

AJ