Miasto Poznań dla przedsiębiorców

Choć wsparcie przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku szerzącej się epidemii jest zadaniem rządu, Miasto wychodzi naprzeciw oczekiwaniom osób prowadzących w Poznaniu działalność gospodarczą. Przygotowuje szereg rozwiązań, które mogą pomóc właścicielom firm w trudnej sytuacji.

Wśród możliwości, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest przede wszystkim odroczenie terminu płatności czynszu
Wśród możliwości, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy, jest przede wszystkim odroczenie terminu płatności czynszu

Aktualne warunki związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego są dużym utrudnieniem w prowadzeniu działalności dla wielu najemców miejskich lokali użytkowych. Dlatego Miasto wraz z zarządzającą lokalami miejskimi spółką ZKZL wypracowało wstępne propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, którzy płacą podatki w Poznaniu.

Wśród możliwości, z jakich mogą skorzystać, jest przede wszystkim odroczenie terminu płatności czynszu za kwiecień (do 20.08.2020 r.) oraz za maj (do 20.11.2020 r.). Przedsiębiorcy mogą też poprosić o rozłożenie na raty zaległości, które powstały w związku z epidemią (innych niż wyżej wymienione) oraz o nienaliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami.

Każda z tych propozycji będzie mogła być zastosowana na wniosek przedsiębiorcy złożony na adres mailowy: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl lub wysłany za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, ponieważ sytuacja firm może być zróżnicowana. Powołano też zespół, którego zadaniem będzie rozpatrywanie dokumentów - wszystko po to, by każdy z przedsiębiorców mógł zostać rzetelnie i indywidualnie potraktowany.

Wsparcie proponuje też Biuro Obsługi Inwestorów. BOI pozostaje w kontakcie z inwestorami z kluczowych sektorów, m.in. usług dla biznesu i IT. Jest łącznikiem pomiędzy miastem a biznesem, przekazuje najważniejsze informacje o działaniach Miasta wobec kryzysu, zachęca do udziału w akcjach pomocowych, zbiera informacje o sytuacji i potrzebach firm. Na bieżąco też przekazuje informacje i wyjaśnienia na temat instrumentów oferowanych w ramach pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców - wsparcie w tym zakresie oferują m.in. firmy konsultingowe. 

Miasto cały czas pilnie śledzi rozwój pandemii oraz narzędzia i mechanizmy, jakie proponuje wdrożyć rząd. Miejskie jednostki będą dostosowywać się do realiów, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców, uwzględniające sytuację w jakiej się znaleźli.

AW