Odbiór śmieci

Śmieci, wyrzucane przez osoby będące w kwarantannie, nie są zagrożeniem - informuje Główny Inspektorat Sanitarny. Związek Miejski GOAP przypomina o zachowaniu zasad higieny i prosi o wyrzucanie odpadów w zawiązanych workach i do odpowiednich pojemników.  

Bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Poznania jest dla pracowników GOAP priorytetem - grafika artykułu
Bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Poznania jest dla pracowników GOAP priorytetem

GIS podkreśla, że kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie. Jej celem jest zapobieżenie szerzeniu się chorób. 

- Wobec powyższego, odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jak odpady komunalne - podkreśla w komunikacie GIS. -  Należy wskazać, że osoby przebywające w miejscu swojego zamieszkania chorują na różne choroby zakaźne, np. grypę, i z tego powodu odpady komunalne nie są zaliczane do medycznych odpadów o właściwościach zakaźnych.

Zachowanie zasad higieny jest jednak nadal bardzo ważne.

- W obecnej sytuacji bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców Poznania jest dla nas priorytetem - podkreśla Andrzej Springer, dyrektor biura ZM GOAP. - Dla jego zapewnienia niezbędna jest nieprzerwana praca służb realizujących odbiór odpadów. Dlatego prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach wyłącznie w szczelnie zawiązanych workach, co pozwoli zminimalizować ryzyko kontaktu pracowników z odpadami.

Jeśli w przyszłości pojawią utrudnienia związane z odbiorem śmieci, priorytetem pozostanie wywóz odpadów zmieszanych i ulegających biodegradacji. Pozostałe frakcje będą obierane w dalszej kolejności. 

O ewentualnych zmianach w tym zakresie Związek Międzygminny GOAP i służby miejskie będą informowały mieszkańców na bieżąco.

AW

sieci społecznościowe