Osocze ozdrowieńców oraz krew pilnie potrzebne

Brakuje krwi oraz osocza ozdrowieńców - alarmuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Pomóc mogą osoby, które przeszły COVID-19, ale także inni zdrowi mieszkańcy miasta. 

Wnętrze gabinetu. Na czerwonym fotelu zabiegowym siedzi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania, obok pielęgniarka pobiera od niego krew - grafika artykułu
Sytuacja w RCKiK w Poznaniu jest trudna. Dlatego krew oddał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania

 Sytuacja w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu jest trudna. Brakuje krwi niemal wszystkich grup, zwłaszcza 0Rh+, 0Rh-, ARh+, ARh-, BRh-. 

 - Nasza zasada działania jest prosta: to krew ma czekać na pacjenta, a nie pacjent na krew - podkreśla lek. med. Krzysztof Olbromski, dyrektor RCKiK w Poznaniu. - Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której będzie odwrotnie. Żaden lek nie jest w stanie zastąpić krwi - dlatego wszystkich, którzy chcą i mogą ją oddać, zachęcam do oddania krwi.  

 Krew można oddać w RCKiK w Poznaniu, w oddziałach terenowych na terenie Wielkopolski oraz na akcjach wyjazdowych w mobilnych punktach poboru krwi. Szczegóły na stronie rckik.poznan.pl.  

Do oddania krwi mogą zgłaszać się wyłącznie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów infekcji. Gorączka, kaszel, katar - w tym także alergiczny, duszność, biegunka czy wymioty nie pozwolą na zostanie krwiodawcą. Ważne też, by chętni w ostatnich 10 dniach nie mieli kontaktu z osoba zakażoną wirusem lub objęta kwarantanną albo nadzorem epidemiologicznym. W przypadku powrotu z zagranicy należy sprawdzić listę krajów, po powrocie z których obowiązuje karencja w oddawaniu krwi - aktualna lista.

 Problemem jest nie tylko mała ilość krwi. Brakuje też osocza osób, które przechorowały COVID-19. Zawiera ono przeciwciała, które wspomagają leczenie zakażonych koronawirusem z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.

Osocze może oddać osoba, która chorowała na COVID-19 i została uznana za zdrową, jest wieku 18-60 lat i nie choruje przewlekle, nie otrzymała w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników ani - w przypadku kobiet - nie była w ciąży. Chętny musi też spełniać wszystkie standardowe wymagania dla krwiodawców. Osocze od ozdrowieńców można oddać wyłącznie w RCKIK w Poznaniu oraz w  Oddziale Terenowym w Lesznie.

Osoba, która jest ozdrowieńcem i chce oddać osocze, przed wizytą w RCKiK musi  skontaktować się z jej pracownikami - po to, by ustalić termin wizyty i omówić sytuację. Można dzwonić pod numer tel.: 61 886 33 54 (w godz.7:30-15:00), lub wysłać mail na adres: ozdrowieniec@rckik.poznan.pl

Warto też zapoznać się z wytycznymi dot. oddawania krwi i jej składników w czasie pandemii - więcej szczegółów można znaleźć na stronie rckik.poznan.pl

AW

sieci społecznościowe