Poznań pomaga osobom w kryzysie bezdomności

Miasto Poznań wspólnie z organizacjami pozarządowymi uruchamia miejsca czasowej izolacji dla osób w kryzysie bezdomności, w tym również dla uzależnionych od alkoholu. Kontenery mieszkalne oraz wyizolowane pokoje w ośrodkach będą miejscami schronienia na czas kwarantanny w ramach walki z COVID-19. Z izolacji skorzysta co najmniej 26 osób, które oczekują na przyjęcie do schroniska lub noclegowni.

Kontenery zostały postawione nieodpłatnie, a koszt udzielanego wsparcia będzie pokrywany z zasobów poszczególnych organizacji - grafika artykułu
Kontenery zostały postawione nieodpłatnie, a koszt udzielanego wsparcia będzie pokrywany z zasobów poszczególnych organizacji

Osoby, które dotknął problem bezdomności, będą mogły skorzystać z łącznie 10 kontenerów. Wszystkie z nich mają charakter mieszkalny i zostały wyposażone w łóżka, pościele, koce, szafki, stoły i krzesła. 

Kontenery staną przy Ośrodku dla Osób Bezdomnych nr 1, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszeniu Dom Pomocna Dłoń w Błońsku oraz Pogotowiu Społecznym. To jednostki, które mają wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów osób w kryzysie bezdomności - obejmą więc mieszkańców kontenerów odpowiednią opieką w czasie koniecznej izolacji i zadbają o wyposażenie w podstawowy sprzęt. 

- Organizacja miejsc tymczasowego schronienia dla osób w kryzysie bezdomności jest szczególnie potrzebna - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. - Nierzadko zdarza się, że takie osoby potrzebują miejsca w noclegowni lub schronisku, a wprowadzone w ośrodkach procedury bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2, uniemożliwiają ich swobodne przyjęcie. Stąd pomysł na 14-dniową izolację bezdomnych oczekujących na przyjęcie do ośrodka. Takie rozwiązanie zabezpiecza potrzebę schronienia osoby, która znalazła się w kryzysie, a jednocześnie jest efektywnym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Działanie to zabezpiecza nie tylko pracowników i mieszkańców samych ośrodków, ale również mieszkańców miasta Poznania korzystających z przestrzeni publicznej.

Kontenery zostały postawione nieodpłatnie, natomiast koszt udzielanego wsparcia będzie pokrywany z zasobów poszczególnych organizacji.

Dodatkowo Miasto Poznań wspólnie z organizacjami przygotowało 16 miejsc izolacji dla osób zmagających się z problemem nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Przebywający w miejscach czasowej izolacji będą mieli zapewnione schronienie, posiłki, niezbędną odzież, środki czystości oraz wsparcie opiekuna i pracownika socjalnego. W trakcie pobytu zostaną objęci również  pomocą medyczną oraz lekarską.

Dostępność miejsca oraz szczegóły dotyczące przyjmowania do miejsc izolacji uzgadniane są w porozumieniu z pracownikami odpowiednich placówek i przy współpracy z pracownikami Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, funkcjonariuszami straży miejskiej i policji oraz streetworkerami i pracownikami socjalnymi. 

Szczegółowe zasady współpracy określone zostały w umowach i wytycznych dotyczących postępowania w przypadku osób bezdomnych uzależnionych, opracowanych przez Zespół ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Poznania, powołany przez prezydenta miasta.

Z inicjatywą zorganizowania, sfinansowania i postawienia kontenerów wystąpiło Miasto Poznań, Algeco Polska i cały Oddział Poznańskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, który zrzesza ponad 20 firm, w tym m.in. Agencję Inwestycyjną, Agrobex, Archicom, Bouygues Immobilier Polska, Budimex, Chronos, Constructa Plus, Dom-Eko, Echo Investment, Greenbud Development, Inwestycje Wielkopolski, Konimpex Invest, Mak Dom, Nickel Development, Novaform, Robyg, Tefra House, Vastint, Villa, Virke.

AW

sieci społecznościowe