Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu  rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla  mikroprzedsiębiorców. Może ona sięgać do 5 tys. zł, a okres spłaty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy
Wnioski przyjmuje Powiatowy Urząd Pracy

Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady jej przyznawania oraz niezbędne wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego urzędu Pracy w Poznaniu:

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy może zostać umorzona, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r..

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Można je złożyć także w postaci papierowej pocztą (na adres urzędu: ul. Czarnieckiego 9, 61-538 Poznań) lub osobiście zostawić dokumenty w skrzynce podawczej umieszczona w holu budynku (wejście do urzędu od strony parkingu).

Wnioski złożone bez wymaganego podpisu nie będą rozpatrzone. 

Dokumenty zostaną przeanalizowane pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną niezwłocznie poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 8345 645, 61 8345 696 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej tarcza1@poznan.praca.gov.pl,

tarcza2@poznan.praca.gov.pl.

Wiecej informacji o pomocy, jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 można znaleźć na stronie https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza