Rekrutacja do przedszkoli - ważne informacje!

W związku z wprowadzeniem przez rząd dalszych ograniczeń dotyczących przemieszczania się pracownicy przedszkoli i szkół podstawowych nie będą pełnić dyżurów w placówkach. Rodzice dzieci, którzy nie dostarczyli dotąd potrzebnych dokumentów związanych z rekrutacją, proszeni są o wysłanie ich pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Szkoły i przedszkola będą zamknięte do świąt wielkanocnych. Nauka odbywa się zdalnie
Szkoły i przedszkola będą zamknięte do świąt wielkanocnych. Nauka odbywa się zdalnie

Najważniejsze dokumenty, które należy dostarczyć do przedszkoli, to skan podpisanego wniosku oraz zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające spełnianie poszczególnych kryteriów naboru.

Osoby, które z przyczyn niezależnych, nie mogły dostarczyć zaświadczenia z zakładu pracy proszone są o przesłanie mailowo do przedszkola oświadczenia, że ten dokument będzie dostarczony w późniejszym terminie.

Jeśli ktoś wypełnił wniosek wyłącznie elektronicznie w systemie NABÓR i nie wysłał skanu dokumentu do przedszkola, musi tego dopełnić do piątku 27 marca. Skan podpisanego wniosku należy przesłać tylko do placówki pierwszego wyboru.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, data i sposób ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli, zaplanowane na 9 kwietnia, zostaną potwierdzone w późniejszym terminie.

Więcej informacji na temat trwającej rekrutacji do przedszkoli można znaleźć na stronie Poznańskiego Serwisu Oświatowego. W przypadku pytań można też wysłać e-mail na adres: ow@um.poznan.pl

WO/AJ