Załatw sprawy urzędowe zdalnie [AKTUALIZACJA]

Do odwołania sale obsługi klienta we wszystkich siedzibach Urzędu Miasta Poznania będą zamknięte. Urzędnicy wciąż jednak pracują, ale w trybie zdalnym - przez internet oraz telefonicznie, w godzinach otwarcia urzędu. Podpowiadamy, jakie sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu.

Załatw sprawy urzędowe zdalnie, fot. pixabay.com
Załatw sprawy urzędowe zdalnie, fot. pixabay.com

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców Poznania oraz pracowników urzędu, wstrzymano możliwość osobistego załatwiania większości spraw w Urzędzie Miasta Poznania.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i elektronicznego. Lista z najważniejszymi numerami telefonów, pod którymi można kontaktować się z urzędnikami odpowiedzialnymi za dany rodzaj spraw, jest dostępna pod adresem: https://www.poznan.pl/mim/info/news/jak-zalatwic-sprawe-w-urzedzie-najwazniejsze-telefony,144812.html. Ponadto przy wejściach do 9 lokalizacji UMP są wystawione skrzynki podawcze, w których można zostawiać dokumenty. Kontakt z urzędem jest także możliwy drogą internetową: https://www.poznan.pl/mim/eurzad/-,p,10766.html.

W wyjątkowych przypadkach można również kontaktować się pracownikami miejskiej infolinii Poznań Kontakt - 61 646 33 44, czynnej w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie. Urzędnicy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić zdalnie.

Pełną listę spraw można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.poznan.pl/sprawy.

USŁUGI REALIZOWANE ONLINE - URZĄD MIASTA POZNANIA

Prawo jazdy, dowód rejestracyjny

Jeśli kupiłeś pojazd zarejestrowany w kraju, zgłoś jego nabycie (masz na to 30 dni). Samo zgłoszenie nabycia jest wystarczające, aby nie zapłacić kary. Można to zrobić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne. Zarejestrować pojazd przyjdź, jak sytuacja epidemiologiczna się unormuje. 

Jeśli sprzedałeś pojazd, zgłoś jego zbycie - https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, a chcesz zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu, wyślij zwykłego maila i dołącz kopię dokumentu (zdjęcie umowy). Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu może wysłać również pocztą.

Za pośrednictwem systemu Pojazd i Kierowca (https://www.esp.pwpw.pl/) można przez internet sprawdzić stan realizacji wniosku w sprawach: dotyczących prawa jazdy, wydania dowodu rejestracyjnego, rejestracji i wyrejestrowania pojazdu. Termin odbioru wtórników tablic rejestracyjnych można sprawdzić pod adresem:https://www.poznan.pl/mim/forms/wk_wtornik_tablic_status.html. Z kolei wniosek o wydanie wtórnika można złożyć na stronie: https://www.poznan.pl/mim/forms/wk_wtornik_tablic.html.

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobisty także można złożyć online. Zachęcamy do skorzystania z elektronicznego formularza: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty#scenariusz-przez-internet

Meldunek

Sprawy związaną z meldunkiem na pobyt stały lub czasowy dłuższy niż 3 miesiące można załatwić za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/web/gov/zamelduj-sie-na-pobyt-staly-lub-czasowy-dluzszy-niz-3-miesiace.

Pełną listę spraw obsługiwanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP i sposób ich załatwiania w czasie epidemii koronawirusa można znależć tutaj.  

Rekrutacja do przedszkola

Wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące naboru do przedszkoli można pobrać za pośrednictwem strony: https://nabor.pcss.pl/. Terminy pozostają bez zmian. Rodzice proszeni są jednak, aby wnioski o przyjęcie dziecka i pozostałe dokumenty wypełniane były elektronicznie i wysłane pocztą lub skanem do placówki. 

Sprawy finansowe
Wiele spraw z zakresu działalności Wydziału Finansowego UMP można zrealizować bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Pytania dotyczące spraw podatkowych można kierować na adres e-mail: bokpodatki@um.poznan.pl.

Szczegółowe informacji o działalności Wydziału Finansowego można uzyskać pod adresem mailowym: fn@um.poznan.pl oraz za pośrednictwem Poznań Kontakt - 61 646 33 44.

Urząd Stanu Cywilnego

Przy załatwianiu spraw w USC zalecamy korzystanie z profilu zaufanego. Usługami możliwymi do zrealizowania w tej formie są przede wszystkim:

Działalność gospodarcza - założenie, zawieszenie, zamknięcie lub zmiana
Wniosek można złożyć online za pośrednictwem portalu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/. Wystarczy posiadać Profil Zaufany lub Podpis Elektroniczny. Warto także pamiętać, że data rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej wskazana we wniosku może być datą wcześniejszą lub późniejszą niż data złożenia wniosku. Kliknij po więcej szczegółów

Biuro Spraw Lokalowych

Wszystkie sprawy dotyczące klientów biura można załatwić zdalnie. Wnioski mogą być składane drogą pocztową, a wszelkie uzupełnienia czy wyjaśnienia można załatwić telefonicznie (61 646 33 44, lub 61 878 41 11) lub mailowo (slk@um.poznan.pl). To samo dotyczy porad w zakresie pomocy mieszkaniowej. Warto dodać, że termin składania wniosków o pomoc mieszkaniową upływa dopiero 30 czerwca, więc jest jeszcze sporo czasu na załatwienie sprawy.

Nieodpłatna pomoc prawna

Do odwołania zawieszona zostaje działalność stacjonarnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Obsługa klientów w punktach, także w zakresie nieodpłatnej mediacji, nie będzie świadczona. Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać zdalnie. W tym celu należy przesłać na adres npp@um.poznan.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady. Wzory dokumentów i więcej szczegółów dostepne są na stronie: https://www.poznan.pl/pomocprawna/.

Straż Miejska Miasta Poznania

Strażnicy do odwołania ograniczają możliwość bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami.

Przy postępowaniach w sprawach o wykroczenia:

 • Zalecają kontakt mailowy na adres: kancelaria@smmp.pl lub listowny na adres: ul. Głogowska 26, 60-734 Poznań,
 • Wydłużają czas na złożenie wyjaśnień z 7 do 21 dni,
 • Podobne ograniczenia obowiązują w jednostkach dzielnicowych - kontakt wyłącznie telefoniczny. Wykaz połączeń do poszczególnych referatów jest dostępny na stronie: https://sm.poznan.pl/mim/straz/referaty,poi,3034/,
 • W przypadku spraw dotyczących odholowanych pojazdów strażnicy proszą o kontakt z dyżurnym SMMP  (domofon przy wejściu A).

Biuro Obsługi Inwestorów 
Załatwianie spraw i kontakt z BOI jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Wszystkie niezbędne numery i adresy znajdują się na stronie: https://www.poznan.pl/mim/inwestycje/kontakt,p,45419,45424.html.

JEDNOSTKI MIEJSKIE

Jednostki miejskie również przeszły na zdalną obsługę klientów lub działają w bardzo ograniczonym zakresie. Prezentujemy listę z najważniejszymi danymi kontaktowymi.

Poznańskie Centrum Świadczeń

Do 27 marca punkty obsługi klienta PCŚ przy ul. Wszystkich Świętych 1 oraz S. Małachowskiego 10 będą zamknięte. Obsługa klientów będzie odbywała się telefonicznie pod dedykowanymi numerami telefonów: 61 878 45 03, 61 878 45 04. Cały czas istnieje możliwość załatwiania swoich spraw za pośrednictwem dostępnych usług elektronicznych np. za pośrednictwem Profilu zaufanego lub eBankowości. Pytania dotyczące świadczeń można kierować na adres swiadczenia@pcs-poznan.pl

Dodatkowo informujemy, że dla wszystkich osób, które otrzymały wezwanie o uzupełnienie dokumentacji z zakresu świadczeń: rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych (500+) z terminem 14-dniowym na ich dostarczenie termin ten zostaje wydłużony do 30 dni.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego

Jak bez wychodzenia z domu załatwić sprawę lub złożyć wniosek/pismo w GEOPOZ? Można to zrobić na kilka sposobów. 

 • przez Portal Klienta, który daje możliwość składania wniosków, a także opłacania i pobierania materiałów np. map zasadniczych lub ewidencyjnych oraz zamawiania i odbierania wypisów czy wyrysów z egib,
 • inne e-usługi,
 • ePUAP: opis spraw i przekierowanie do platformy można znaleźć pod tym linkiem  (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną na adres: Gronowa 20, 61-655 Poznań,
 • wrzucić do skrzynki podawczej: parter Sali Obsługi Klienta GEOPOZ (wejście od strony Piotra i Pawła).

Pracownicy GEOPOZ są do dyspozycji pod numerem telefonu 61 8271 500 oraz mailowo: geopoz@geopoz.poznan.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00. Odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593.

GOAP

Do 27 marca ZM GOAP zawiesza przyjmowanie petentów w biurach obsługi klienta przy ul. Św. Michała 43, ul. 3 Maja 46 w Poznaniu oraz Delegaturach ZM GOAP. Obsługa klienta odbywa się telefonicznie oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej: 61 624 22 22, 61 646 74 01, bok@goap.org.pl

Ponadto przypominamy, że reklamacje zgłaszać można przez formularz zamieszczony na stronie www.goap.org.pl w kafelku "Zgłoś problem" oraz poprzez infolinię pod numerem telefonu 61 624 22 22.

Aquanet

Aquanet do odwołania zamknął biura obsługi klienta (ul. Dolna Wilda 126 i Piątkowska 117). Kontakt wyłącznie drogą mailową: klient@aquanet.pl lub przez EBOK: https://ebok.aquanet.pl/user/login. Wszystkie ważne dokumenty i oferty prosimy zostawiać na portierni siedziby spółki przy ul. Dolna Wilda 126. Ponadto Aquanet informuje, że w najbliższym czasie nie będą odbywały się odczyty wodomierzy w domach.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

MOPR do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi klientów i zaleca mieszkańcom kontakt drogą telefoniczną, mailową, bądź przez platformę ePUAP. Telefoniczna obsługa klientów będzie odbywać się we wskazanych godzinach (poniedziałek - godz. 7:30-16.00; wtorek- czwartek - godz. 7.30 -15.30; piątek - godz. 7:30-15:00). W celu ułatwienia kontaktu z uruchomiono dodatkowe numery telefonów wykaz numerów telefonów (do pobrania w formacie).

Obsługa osób bezdomnych odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR przy ul. Gronowej 22.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Wstrzymano przyjęcia w terenowych punktach obsługi klienta, biurze obsługi klienta przy ul. Matejki 57 oraz w oddziale spółki przy ul. Ognik 20A. ZKZL zalecam wszystkim interesantom kontakt mailowy (obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl) lub telefoniczny (61 415 88 00). Najemcy ze spółką kontaktować się mogą również za pomocą komunikatora Skype, wpisują adres email: bok@zkzl.poznan.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Zamknięte dla klientów jest Biuro Rzeczy Znalezionych MPK Poznań. Poszukujący swoich rzeczy mogą kontaktować się telefonicznie bądź poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: obsluga_klienta@mpk.poznan.pl, telefon: 61 839 60 03). Zawieszona została również sprzedaż biletów przez kierowców (na liniach nocnych).

Zarząd Transportu Miejskiego

Do odwołania zawieszona jest możliwość osobistego załatwiania spraw w punktach i biurach obsługi klienta. 

 • Kontakt telefoniczny pod numerem 61 8 346 163 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00) - możliwość uzyskania informacji od pracowników ZTM,
 • Kontakt telefoniczny pod numerami 61 8 346 126 i 61 8 346 136 (w godz. od 10:00 do 17:00) - informacje dotyczące spraw z zakresu punktów i biur obsługi klienta,
 • Kontakt drogą elektroniczną e-mail w sprawach wniosków, skarg, reklamacji, odwołań na adres: ztm@ztm.poznan.pl lub za pośrednictwem indywidualnych kont w systemie PEKA,
 • Korzystanie z platformy ePUAP lub formularzy na stronie ZTM - https://www.ztm.poznan.pl/pl/kontakt-2/dokumenty/dla-pasazerow/,
 • W kwestii zakupu biletów ZTM zachęca do korzystania z biletomatów stacjonarnych, storny www.peka.poznan.pl oraz aplikacji mobilnych.

Zarząd Dróg Miejskich

 • Biuro podawcze ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięte do odwołania. Przed wejściem została umieszczona skrzynka podawcza, do której można składać pisma
 • Pracownicy merytoryczni nie spotykają się z klientami do odwołania. Kontakt jest możliwy poprzez e-mail zdm@zdm.poznan.pl lub telefonicznie pod nr 61 64 77 200,
 • Kasa w siedzibie ZDM przy ul. Wilczak 17 jest zamknięta do odwołania. Wpłaty należy dokonywać przelewem. Numery kont dostępne są na stronie https://zdm.poznan.pl/pl/numery-kont-bankowych,
 • Kasy Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Pułaskiego 9 do 27 marca są czynne w godz. 8:00-17:00.

Poznańskie Inwestycje Miejskie

Biuro spółki będzie nieczynne do piątku, 27 marca włącznie. Kontakt z pracownikami możliwy jest za pośrednictwem e-maila: sekretariat@pim.poznan.pl oraz telefonu (61) 884 20 10/11. Wszelkie dokumenty przesłane drogą elektroniczną będą każdorazowo traktowane jako skutecznie dostarczone. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Siedziba MPU będzie czynna jedynie w sprawach planów miejscowych wyłożonych do publicznego wglądu  (w godz. 9:00-13.00). W tak ograniczonym zakresie pracownia będzie funkcjonować do odwołania.

Projekty mpzp udostępnione zostały także na stronie internetowej www.mpu.pl, a złożenie uwag do planów możliwe jest za pomocą e-maila (mpu@poznan.mpu.pl) , ePUAP czy pocztą tradycyjną. Kontakt jest możliwy również pod numerami telefonów: 61 639 64 60, 61 639 64 70.

JZ