29 kwietnia 2024 roku w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania odbyło się ostatnie w IV kadencji posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz delegacji Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W dniach 19-20 marca 2024 r. odbyła się wizyta studyjna członków Miejskiej Rady Seniorów w Łodzi. Siedmiu przedstawicieli MRS, którym towarzyszyły dwie osoby reprezentujące WZiSS skorzystało z zaproszenia Łódzkiej Rady Seniorów, którzy przybyli do Poznania w czasie targów "Viva Seniorzy" we wrześniu 2023 r.

Dobiega końca czwarta kadencja Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu. Ruszył więc nabór kandydatów na nowych radnych i radne. To propozycja dla osób, które chcą zmieniać Miasto na lepsze, dbając o potrzeby jego starszych mieszkańców. Zgłoszenia można składać do 21 lutego.

Po wakacyjnej przerwie wracają spotkania w ramach Srebrnego Fyrtla - Senioralnego Miejsca Współpracy! To przestrzeń dedykowana osobom w wieku dojrzałym, które chcą aktywnie uczestniczyć m.in. w kulturalnej ofercie miasta i jednocześnie być jej twórczyniami i twórcami.