Podpowiadamy, co zrobić z nadmiarem bioodpadów

Wiosna jest okresem wzmożonych prac w przydomowych ogrodach. Często wiąże się to z gromadzeniem większych ilości bioodpadów. Wyjaśniamy, w jaki sposób pozbyć się organicznych resztek, które np. nie zmieszczą się w pojemniku.

Bioodpady na gratowiska - grafika artykułu
Nadmiar bioodpadów można przekazać do jednego z trzech poznańskich Gratowisk

Organizowany przez Miasto Poznań system zagospodarowania odpadów komunalnych oferuje kilka rozwiązań dotyczących bioodpadów. Przede wszystkim, planując harmonogramy odbioru odpadów, uwzględniamy to, że od wiosny do późnej jesieni masa odpadów organicznych w zabudowie jednorodzinnej rośnie. Stąd w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada zwiększamy częstotliwość odbiorów do jednego w tygodniu.

Zgodnie z obowiązującymi w Poznaniu zasadami, mieszkańcy samodzielnie dokonują zakupu pojemników na bioodpady. Każdy z nich (bez względu na liczbę) musi zostać zgłoszony do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wiąże się to z koniecznością ich prawidłowego oznakowania i umieszczenia czipów. W zgłoszeniu należy podać wielkość pojemnika i frakcję odpadów, do jakiej będzie przeznaczony. To warunek konieczny, by odpady zostały odebrane z posesji. Zgłoszenia nowego pojemnika można dokonać pisząc na adres odpady@um.poznan.pl lub przez infolinię Poznań Kontakt pod nr: 61 646 33 44.

Przy zakupie pojemnika (lub kilku) ważne jest, by dobrze oszacować jego wielkość, uwzględniając powierzchnię terenów zielonych nieruchomości, z której będą odbierane odpady. Posiadanie więcej niż jednego pojemnika na bioodpady nie zwiększa opłaty miesięcznej za odpady.

W sytuacji, gdy mieszkaniec wytworzył większą masę bioodpadów, a te nie mieszczą się w pojemniku lub kilku pojemnikach, nadmiar można przekazać na Gratowiska. W ramach opłaty za odbiór odpadów resztki organiczne można zawieźć na jedno z trzech poznańskich Gratowisk (czyli do PSZOK-u): Dębiec, Wschód i Morasko. Jeżeli nie mamy możliwości samodzielnie zawieźć odpadów, możemy zlecić ich transport wyspecjalizowanej firmie. Musimy skorzystać z usług przedsiębiorstwa, która może transportować odpady. Wymaga to wypełnienia przez mieszkańca oświadczenia, że do Gratowiska trafiają odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowy na terenie Poznania. Oświadczenie znajdziesz TUTAJ (nazwa dokumentu to ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu PSZOK).

WARTO WIEDZIEĆ


  • Właściciele nieruchomości zamieszkanych w zabudowie jednorodzinnej mogą założyć przydomowy kompostownik i tam składować odpady organiczne. Jego zgłoszenie pozwala obniżyć miesięczną opłatę za odbiór odpadów o 2 złote.
  • Bioodpady i odpady zielone należy gromadzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia tych odpadów powinny spełniać określone normy i być w kolorze brązowym.
  • Bioodpady należy wrzucać luzem lub w workach biodegradowalnych/kompostowalnych. Nie wolno umieszczać bioodpadów w workach i opakowaniach z tworzyw sztucznych.

Załączniki