WWW czyli wejdź - wypełnij - wyślij! Deklaracje on-line to naprawdę proste sprawy

Bilety do kina, pokój w hotelu, a nawet zakup nowego samochodu - coraz częściej są to czynności, które realizujemy on-line. Bo nie chcemy tracić czasu, bo jest szybciej, bo można to zrobić o każdej porze dnia. I choć są to rzeczy zapowiadające jakąś przyjemność, ułatwiamy sobie do nich dostęp. Dlaczego nie zrobić przez internet czegoś, co - nie ukrywajmy - do najprzyjemniejszych nie należy? Dlaczego nie złożyć przez internet deklaracji o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Zachęcamy do trzech "W" czyli wejdź - wypełnij - wyślij.

Przyjazne deklaracje - grafika artykułu
Deklarację o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć przez internet

Prawdą jest, że coraz więcej osób korzysta z tego ułatwienia, ale nadal spora grupa wybiera tradycyjne rozwiązania. A wyprawa do urzędu bardzo często oznacza stanie w kolejce, wypełnianie druków przy okienku, słuchanie niespokojnych pochrząkiwań osób oczekujących za nami.

Tymczasem złożenie deklaracji on-line to procedura niezwykle prosta. Usługa PRZYJAZNE DEKLARACJE, którą uruchomił Urząd Miasta Poznania, każdego mieszkańca przez cały proces przeprowadza krok po kroku. Unikniemy pomyłek, błędów, korekt i ponownych wizyt w urzędzie. Nieocenioną zaletą e-DEKLARACJI jest też fakt, że możemy je składać przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Kto ma obowiązek złożenia deklaracji? W zasadzie musi to zrobić każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, albo kto taką nieruchomość dzierżawi lub wynajmuje. To ustawowy obowiązek nałożony na obywateli naszego kraju. Złóż e-DEKLARACJĘ jeżeli wpasowujesz się w którykolwiek z poniższych opisów:

  • właściciele nieruchomości zamieszkanych  (w tym współwłaściciele, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, osoby faktycznie zarządzające nieruchomością oraz najemcy lub dzierżawcy lokali, jeżeli taki obowiązek wskaże im w umowie właściciel nieruchomości)
  • właściciele nieruchomości mieszanych  (czyli takich, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną)
  • właściciele nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych/domków letniskowych
  • właściciele nieruchomości niezamieszkanych  (biur, szkół, sklepów, punktów usługowych, restauracji, szpitali itp.). 

Pamiętajmy! Właściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych nie składają deklaracji samodzielnie. Robią to w ich imieniu wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Wraz z deklarację podmioty te są zobowiązane przedstawić PEŁNOMOCNICTWA uprawniające do występowania w imieniu właścicieli spółdzielni i wspólnot.

Przypominamy! Od 1 stycznia 2022 roku Poznań nie jest członkiem ZM GOAP (Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"; ten jest w likwidacji). Innymi słowy, od nowego roku miasto samo gospodaruje odpadami komunalnymi powstającymi w granicach administracyjnych. Dlatego też właściciele nieruchomości w Poznaniu, którzy tego jeszcze nie zrobili, muszą złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Poznania. UWAGA! Zmienił się również rachunek bankowy, na który trzeba dokonywać wpłat (ogólny numer konta).

Złożenie e-DEKLARACJI - poza tym, że unikamy kolejek - ma jeszcze kilka innych istotnych zalet. Ta elektroniczna wersja jest automatycznie wczytywana do systemu - zajmuje to tylko 60 sekund. Przyjęcie i wprowadzenie deklaracji papierowej zajmuje zwykle około 20 minut. Wersja on-line jest tak opracowana, że ewentualne błędy przy wprowadzaniu danych korygowane są przez kreator już na poziomie jej wypełniania. Tym samym mniej osób jest zaangażowanych w jej sprawdzanie. Wreszcie potwierdzenie złożenia deklaracji online przesyłane jest na skrzynkę ePUAP, a miasto nie traci środków na wysyłkę pocztową (przecież są to pieniądze z naszych podatków).

Podsumowując - złożyć deklarację musimy, ale nie musimy w tym celu odwiedzać urzędu. Zróbmy w tym czasie coś przyjemniejszego.

Więcej informacji o tym jak złożyć deklarację i na temat poznańskiego systemu gospodarowania odpadami znajduje się na stronie: Wszystko o odpadach.

sieci społecznościowe