Zmiana stawki opłaty za odpady dla nieruchomości niezamieszkanych od 1 lipca 2022 r.!

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta już od 1 lipca br. w Poznaniu będą obowiązywać nowe stawki opłaty za pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkanych, czyli np. biur, sklepów czy firm. W najbliższych dniach właściciele tych nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty. Z czego to wynika? Co się z tym wiąże? Jakie należy podjąć kroki? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

fotografia zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - grafika artykułu
Zmiana stawki od 1 lipca 2022 r. - najważniejsze informacje

Kogo dotyczy zmiana?

Od 1 lipca br. zmianie ulegnie stawka opłaty za pojemnik lub worek na nieruchomościach:

  • niezamieszkanych (czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. biura, sklepy, szkoły, restauracje),
  • mieszanych w części niezamieszkanej (czyli takich, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują i powstają odpady komunalne np. biura, sklepy, szkoły, restauracje).

Stawki dla mieszkańców pozostają bez zmian i nadal będą wynosić 25 zł i 28 zł, w zależności od liczby lokali na nieruchomości. Utrzymane zostaną także ulgi: dla rodzin wielodzietnych i z tytułu kompostowania bioodpadów.

Skąd zmiana stawki?

W nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniono sposób przeliczenia opłaty za pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, powstałych na nieruchomościach niezamieszkanych. Na wniosek samorządów zwiększono maksymalną stawkę, jaką gmina może uchwalić dla pojemnika 120 l (z 6,69 zł na 26,80 zł).

Rosnąca inflacja, drożejąca energia i coraz większe koszty pracy sprawiają, że zwiększają się wydatki na system gospodarki odpadami. Urealnienie stawki za odbiór jednego pojemnika jest wynikiem konieczności pokrycia rzeczywistych kosztów, co dotychczas uniemożliwiały - zaniżone, maksymalne kwoty wskazane w ustawie.

Nie można zapominać, że z roku na rok zwiększa się również masa odpadów odbieranych z nieruchomości, co pociąga za sobą wzrost wydatków na ich odbiór i zagospodarowanie, a w konsekwencji wzrost kosztów działania całego systemu.

Miasto Poznań musiało dostosować się do zmienionych przez rząd przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjąć urealnione stawki opłat za odpady dla nieruchomości niezamieszkanych. Czas na to był do 30 czerwca 2022 r., termin zmian został więc maksymalnie odroczony w czasie. Powyższe zmiany zostały przyjęte Uchwałą nr LXIV/1201/VIII/2022.

Czy trzeba składać nową deklarację?

Nie, jeśli prawidłowo złożyłeś deklarację za odpady. Zmiana stawek opłaty za pojemnik lub worek nie powoduje konieczności składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady.

Skąd otrzymam informację w jakiej wysokości mam wpłacać opłatę za odpady od lipca?

Wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienie jest wysyłane w zależności od sposobu złożenia deklaracji za odpady:

  • za pośrednictwem skrzynki ePUAP, gdy deklaracja wpłynęła elektronicznie poprzez przyjazne-deklaracje (instrukcję jak odebrać wiadomość na skrzynce ePUAP znajdziesz w artykule Jak odebrać wiadomość na skrzynce ePUAP) lub
  • drogą pocztową, gdy deklaracja wysłana została pocztą lub przyniesiona osobiście. 

Jeżeli dane dot. ilości osób (część zamieszkana) i pojemników (część niezamieszkana) będą zgodne ze stanem faktycznym, to po otrzymaniu zawiadomienia nie trzeba umawiać się na wizytę w urzędzie, ani ponownie składać deklaracji, wystarczy zmienić kwotę uiszczanej co miesiąc opłaty na właściwą.

Czego dowiesz się z zawiadomienia? Na załączonej fotografii znajdziesz jego wzór wraz z wyjaśnieniem, w których miejscach zamieszczone są najważniejsze informacje.

Jak obliczana jest nowa stawka opłaty za odpady wskazana w zawiadomieniu?

Nowa wysokość opłaty zostanie obliczona na podstawie obowiązującej deklaracji według wzoru:

(zadeklarowana liczba pojemników/worków) x (nowa stawka obowiązująca od 1 lipca br. za pojemnik lub worek o określonej pojemności) = nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Obowiązujące nowe stawki dla pojemnika/worka są dostępne w tabelce na załączonym obok zdjęciu.

Czy zmieni się nr rachunku bankowego lub termin płatności?

Nie. Numer indywidualnego rachunku bankowego oraz termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Pierwsza opłata zgodna z nowo obowiązującymi stawkami powinna zostać wpłacona na indywidualny numer rachunku bankowego do dnia 15 lipca 2022 r. Jeżeli nadal nie otrzymałeś pisma z nr konta skontaktuj się z nami.

Gdzie uzyskać pomoc?

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z Biurem Poznań Kontakt: (61) 646 33 44, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00
  • mailowy: odpady@um.poznan.pl

Nadal nie złożyłeś deklaracji do Urzędu Miasta Poznania?

Złóż ją niezwłocznie! Najszybciej zrobisz to za pomocą Przyjaznych Deklaracji (przyjazne-deklaracje.pl/poznan). Zalety skorzystania z tego rozwiązania znajdziesz w artykule: Przyjazne deklaracje za odpady, czyli jeden klik i już!

Natomiast o tym, z czym wiąże się niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji już informowaliśmy w artykule: Co z osobami które unikają płacenia za odpady i nie złożą deklaracji? Miasto Poznań już działa! Sprawdź!

Załączniki