Poznań dla pszczół - podsumowanie działań w 2023 roku

Rok 2023 zbliża się ku końcowi. To dobry czas na podsumowania mijającego roku.

Zdjęcie materiałów promocyjnych programu - grafika artykułu
Zdjęcie materiałów promocyjnych programu

W kwietniu została oficjalnie otwarta ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna pn.  "Cztery pory roku w świecie zapylaczy" w Lasku Dębińskim dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dodatkowo dla nauczycieli, edukatorów i animatorów przygotowano materiały edukacyjne, spójne ze ścieżką - w sensie merytorycznym i graficznym, które pozwolą na samodzielne, w dowolnej formie prowadzenie lekcji, warsztatów czy spacerów przyrodniczych.

We współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizowano 2 warsztaty pn."Jak uczyć o owadach i zależnościach w przyrodzie?" w których udział wzięło 38 nauczycieli i 18 uczniów.

W kwietniu ogłoszono konkurs plastyczny pn."Cztery pory roku w świecie zapylaczy" na który zgłoszono 235 prac.

Zorganizowano 30 warsztatów pn. "Przygoda z zapylaczami" dla klas 4-8 szkół podstawowych w których udział wzięło 805 uczniów i 90 warsztatów pn. "Pszczoła miodna - mała bohaterka" dla przedszkoli i klas I-II szkół podstawowych w który udział wzięło 1792 uczniów. Warsztaty odbyły się w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Organizacja warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży na terenie m. Poznania" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem działania była popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia bioróżnorodności dla życia na świecie, roli pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu przyrody i środowiska oraz zmian klimatu i jego wpływu na zapylacze.

W ramach warsztatów przygotowano 10 wzorów edukacyjnych kolorowanek, ktore zostały udostępnione na stronie internetowej.

38 seniorów skorzystało z zaproszenia do wzięcia udziału w warsztacie terenowym w Lasku Dębińskim i w dwóch warsztatach stacjonarnych pn. "Romeo i Julia w ogrodzie, czyli o relacjach roślin i zapylaczy" w ramach 13. edycji cyklu kulturalno-edukacyjnego pod hasłem "Senioralni. Poznań".

Na początku sierpnia przygotowano we współpracy z Partnerami 19 wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla mieszkańców w ramach obchodów Wielkiego Dnia Pszczół. Po raz kolejny zaprosiliśmy poznanianki i poznaniaków do udziału w wydarzeniach, które mają na celu zainteresować i ułatwić poznanie środowiska owadów zapylających, a także wskazać zagrożenia z jakimi zmagają się w swoim otoczeniu.

W grudniu opublikowano krótki film edukacyjny pn. "Cztery pory roku w świecie zapylaczy". Film pokazuje różnorodność zapylaczy oraz roślin, których potrzebują i ukazuje zmiany w przyrodzie wynikające ze zmian pór roku. Przedsięwzięcie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program "Poznań dla pszczół" i inicjatywy, które są organizowane w jego ramach z powodzeniem odnajdują się w codziennym życiu poznaniaków i poznanianek oraz stają się stałym elementem kalendarza wydarzeń naszego miasta.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach edukacyjnych, a przede wszystkim - wspierają pszczoły i inne owady zapylające poprzez tworzenie miejsc im przyjaznych!

Zachęcamy do śledzenia naszych dalszych działań i przedsięwzięć!