Warsztaty "Przygoda z zapylaczami" - podsumowanie

Od kwietnia do pażdziernika 2023 r. zorganizowano i przeprowadzono 30 warsztatów pn. "Przygoda z zapylaczami" dla klas 4-8 szkół podstawowych.

Warsztaty "Przygoda z zapylaczami" - grafika artykułu
Warsztaty "Przygoda z zapylaczami"

Każdy warsztat został podzielony na 3 części. W części pierwszej uczniowie rozpoznawali po opisie różne gatunki zapylaczy i dopasowywali opis wyglądu zapylacza do zdjęcia. Zapoznali się z budową owadów oraz ich różnorodnością.

Druga część warsztatów była kontynuacją wnikliwych obserwacji.Uczniowie tworzyli mapy myśli obrazujące zależności w przyrodzie wokół zapylania. Szukali w żywych kwiatach pyłku i nektaru oraz włosków oraz nazywali różne elementy budowy kwiatów.

Następnie każdy uczestnik warsztatów otrzymał kolorowanki. W pierwszym kroku ich zadaniem było przeczytanie tekstu oraz zapamiętanie nazwy owada i rośliny z kolorowanki. Następnie otrzymywali kolorowe zdjęcia i musieli zapoznać się z charakterystycznymi cechami gatunków. Dopiero na końcu mogli wstać i wybierać z różnych materiałów plastycznych te potrzebne do wykonania rośliny i owada. Trudność polegała na tym, aby za pomocą materiałów oddać różne cechy - szorstkość, gładkość, błysk, gęste owłosienie, pomarszczone płatki, kolce itp.

Ostatnia część zajęć zaczynała się od rozmowy na temat obecności na kolorowankach roślin - po co one są, dlaczego owady na nich siedzą. Uczestnicy warsztatów układali historie i badali różne możliwe scenariusze w przyrodzie związane z wpływem zmiany klimatu na zapylacze i na lokalną bioróżnorodność. W formie burzy mózgów szukali działań jakie należy podjąć na rzecz zapylaczy. Uczniowie brali też udział w zabawie - musieli zdecydować, czy jakieś określenie jest prawdą czy fałszem, i jeśli odpowiedzieli dobrze otrzymywali obrazek rośliny przyjaznej zapylaczom. Uczestnicy rozpoznawali rośliny z otrzymanych obrazków i układali taśmę pokarmową, zwrócony został również problem roślin inwazyjnych. Warsztaty zakończyły się zadaniem polegającym na dodaniu do mapy myśli haseł z informacjami co zawdzięczamy zapylaczom oraz narysowaniem w jaki sposób możemy im pomagać.

W warsztatach udział wzięło 805 uczniów.

Warsztaty odbyły się w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Organizacja warsztatów upowszechniających wiedzę ekologiczną i przyrodniczą dla dzieci i młodzieży na terenie m. Poznania" dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem działania jest popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia bioróżnorodności dla życia na świecie, roli pszczół i innych owadów zapylających dla całego ekosystemu przyrody i środowiska oraz zmian klimatu i jego wpływu na zapylacze.