Logo Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (jego częścią jest Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956).

Konferencja: Polskie drogi do wolności 1945-1989 -wymiar lokalny organizowana jest w ramach obchodów 67. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

Konferencja poświęcona jest tematyce zrywów wolnościowych, które trwale zapisały się na kartach historii powojennej Polski. Dzięki udziałowi pracowników instytucji kultury i nauki z całej Polski, możliwe stało się podjęcie powszechnej debaty na temat masowych wystąpień, które na przestrzeni ponad czterdziestoletniej historii PRL rozegrały się w różnych regionach zarówno w większej, jak i mniejszej skali. Ten wymiar lokalny, podkreślony w tytule jest jednym z głównych wątków zaplanowanych wystąpień.

Dzięki zaproszonym badaczom z Poznania, Krakowa, Łodzi, Białegostoku, Lublina, Wrocławia, Katowic i Szczecina - możliwa jest wspólna debata, ale również scalenie środowiska naukowego, które w codziennej pracy koncentruje się na problematyce najnowszej historii Polski. Klasyczna forma konferencyjnych wystąpień została poszerzona także o cykl paneli dyskusyjnych. Forma konferencji jest otwarta. Do udziału zapraszamy nie tylko badaczy, także pasjonatów historii i wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją historyczną wiedzę.

W czasie konferencji w przestrzeni Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prezentowana będzie wystawa "Powstanie Poznańskie 1956 - ocalona pamięć" przygotowana przez Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956.

ORGANIZATOR: Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości
WSPÓŁORGANIZATORZY: Wydział Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Poznaniu

Program konferencji w załąniku.

Wstęp wolny.

Program Konferencji