Podsumowanie Konferencji Smart City Wielkopolska & Guests 2022

Za nami trzecia edycja Konferencji Smart City Wielkopolska & Guests 2022. Na MTP uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień prelegentów związanych ze światem samorządu, biznesu i mediów. Nie zabrakło również networkingu czy możliwości eksplorowania strefy smart space.

Podsumowanie Konferencji Smart City Wielkopolska & Guests 2022 - grafika artykułu
Podsumowanie Konferencji Smart City Wielkopolska & Guests 2022

Konferencja Smart City Wielkopolska & Guests 2022 odbyła się 25 maja w Poznań Congress Centre, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wydarzenie podzielone było na dwie części, a każda z nich zawierała w sobie wystąpienia ekspertów oraz debatę, a wszystko to w kontekście miast inteligentnych.  

Technologie dla lepszej przyszłości 

Wydarzenie otworzył zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski. Po słowach wstępu nadeszła pora na główne wystąpienie konferencji. Pani profesor Aleksandra Przegalińska skupiła się na odpowiedzialnych technologiach dla miast przyszłości. Uczestnicy przeszli przyspieszoną lekcję historii przemian, jakie zachodziły na przestrzeni lat w ramach wykorzystywania sztucznej inteligencji. Profesorka opowiedziała także o obecnych trendach w cyfryzacji i perspektywach jej rozwoju w przyszłości, poruszając także problem szans i zagrożeń, wiążących się z jej wprowadzaniem.  

Miasta w czasach kryzysu 

Po niezwykle angażującym wystąpieniu nadszedł czas na pierwszą debatę - o smart city w czasach kryzysu. Rola prowadzącej przypadła prof. Przegalińskiej, a uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele władz samorządowych z Wielkopolski. Poznań reprezentował Wiceprezydent Mariusz Wiśniewski, Ostrów Wielkopolski - Prezydentka Beata Klimek, Piłę - Prezydent dr Piotr Głowski, Chodzież - Burmistrz Jacek Gursz. Głos w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego zabrała jego członkini, Paulina Stochniałek. Zgodnie z tematem debaty, główna oś dyskusji dotyczyła doświadczanych i prognozowanych problemów w kwestiach takich jak pandemia, wojna na Ukrainie, a także polityk: finansowej oraz energetycznej.  

Tę wymianę zdań można podsumować stwierdzeniem, iż po raz kolejny dowiedziono zdolności samorządów do rozwiązywania problemów zarówno na szczeblu lokalnym, jak i występujących w znacznie większej skali. Dzięki działaniom podejmowanym oddolnie, władze samorządowe są w stanie szybko reagować i sprostać wyzwaniom, których rozwiązanie na poziomie centralnym mogłoby być trudniejsze i bardziej czasochłonne. 

Wyzwania - jak im podołać? 

Kolejną częścią konferencji były wystąpienia ekspertów, na co dzień stykających się z wdrażaniem smart city w życie. Prezes Wojciech Stramski i dyrektor IT Radosław Luboch z firmy Beyond.pl opowiedzieli o funkcjonowaniu niezbędnej infrastruktury informatycznej w czasach kryzysu. Pokazali sposoby radzenia sobie z problemami, w szczególności dotyczącymi ciągłości działania usług informatycznych ważnych z punktu widzenia samorządów. 

Eunika Lech ze stowarzyszenia Wspólny Ton i Joanna Mitschke-Mazur z SORDO przedstawiły natomiast wyzwanie, jakim jest zapewnienia dostępu do informacji niesłyszącym mieszkańcom miast - także w kontekście przybycia uchodźców z Ukrainy. Ta część była dla obu pań pewnym urozmaiceniem, ponieważ przez cały czas trwania konferencji zajmowały się tłumaczeniem migowym kolejnych wystąpień i debat.  

Bart Gorynski z Bee Smart City na podstawie przykładów miast z całego świata pokazał różne podejścia do wprowadzania koncepcji smart city. Ku zaskoczeniu uczestników konferencji, była to pierwsza w życiu prezentacja pana Gorynskiego, którą wygłosił w całości w języku polskim. Publiczność nagrodziła jego wystąpienie gromkimi brawami.  

Głos samorządów 

Ważną kwestią poruszaną podczas konferencji były praktyczne przykłady doświadczeń, jakie samorządowcy mieli do tej pory we wdrażaniu innowacji i modeli smart city. Na początek wystąpił Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Jego wystąpienie poświęcone było przede wszystkim postępującej cyfryzacji w sektorze usług publicznych, która przynosi wymierne zyski nie tylko urzędnikom, ale przede wszystkim mieszkańcom. 

Miasto Konin reprezentował Paweł Adamów, Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych. Opowiedział słuchaczom o zielonej transformacji, którą Konin rozpoczął w 2018 roku. Dzięki niej miasto tradycyjnie kojarzone z energetyką węglową, znaczną część zużywanej energii elektrycznej i cieplnej pozyskuje obecnie ze źródeł ekologicznych - dodatkowo generujących zyski do budżetu.  

Na sam koniec włodarz Piły, Prezydent dr Piotr Głowski, opowiedział o sposobach na zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie śladu węglowego sektora energetycznego. Przedstawił również koncepcję samowystarczalnego osiedla, które ma być połączeniem wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, projektu przyjaznego mieszkańcom i systemu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. 

Dezinformacja, teatr i pomoc 

Po segmencie samorządowym nadeszła pora na wystąpienie Marcina Zawady, dziennikarza współpracującego z portalem Onet. Jego wystąpienie poświęcone było problemowi komunikacji i dezinformacji, na którą jesteśmy szczególnie narażeni w obecnych czasach. Przedstawił to zagadnienie w sposób angażujący widownię, która została postawiona przed niełatwym zadaniem odróżnienia informacji prawdziwych od fake newsów. 

Kolejne wystąpienie dotyczyło budowy nowej siedziby Poznańskiego Teatru Muzycznego. Dyrektor instytucji Przemysław Kieliszewski opowiedział o tym jak pomimo kryzysu, udało się doprowadzić do przyjęcia projektu inwestycji. Stanowi ona pomost pomiędzy światami kultury i nowoczesnych technologii. Projekt jest połączeniem najlepszych doświadczeń polskich i światowych teatrów muzycznych. Jednocześnie utrzymano go w duchu innowacji - zamiast zastosowania zwykłych instalacji fotowoltaicznych, teatr będzie pozyskiwał energię elektryczną z nowoczesnych ogniw perowskitowych. Dodatkowo, przestrzeń wokół nowej siedziby teatru ma zostać przekształcona w teren rekreacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Poznania. 

Ostatnią prelegentką konferencji była Anna Polishchuk, współzałożycielka ukraińskiego start-upuLalafo. Po rosyjskiej inwazji, firma i jej pracownicy zostali zmuszeni do ewakuacji. Choć najpierw trafili do Warszawy, ostatecznie podjęli decyzję o przeniesieniu do Poznania. Tutaj, we współpracy z Urzędem Miasta, Lalafo udostępniono przestrzeń na terenie MTP, gdzie założony został magazyn. Wiąże się to ze szczytnym celem, jaki firma postawiła przed sobą i swoimi pracownikami. Cała ich działalność w Polsce opiera się na centrum dystrybucyjnym, do którego dostarczana jest pomoc materialna dla ukraińskich uchodźców. Tam, odpowiednio przygotowana i skatalogowana, zostaje umieszczona na specjalnej stronie internetowej. Za jej pośrednictwem osoby potrzebujące mogą otrzymać za darmo odzież czy przedmioty codziennego użytku. Od początku swej działalności w Poznaniu, firma dostarczyła w ten sposób dziesiątki tysięcy przedmiotów dla uchodźców ulokowanych w całym mieście. 

Resilience - czy tylko odporność? 

Ostatnim etapem konferencji była debata przeprowadzona w całości w języku angielskim. Poświęcona była miastom w czasach kryzysu i zdolności dostosowania smart city do wyzwań jutra. Rolę moderatora dyskusji objął Joe Appleton, brytyjski pisarz i urbanista, zaangażowany w pracę zespołu Bee Smart City. Uczestnikami debaty byli natomiast Neil Pickett z ambasady USA w Warszawie, Anna Polishchuk z firmy Lalafo, Pełnomocnik Prezydenta Poznania ds. Smart City Michał Łakomski oraz Bart Gorynski - współpracujący z Joe w Bee Smart City. 

Dyskusja na istotne z punktu widzenia modelu smart city kwestie obracała się wokół angielskiego słowa resilience, a więc odporność, ale też elastyczność w działaniu oraz zdolność do odzyskiwania i wzmacniania sił pomimo napotkanych problemów. Neil Pickett i Anna Polishchuk przedstawili przykłady zaangażowania świata biznesu w pomoc Ukrainie - zarówno z perspektywy osoby prowadzącej taki biznes, jak i przedstawiciela sektora biznesowego w innym państwie. Jeżeli trzeba by podsumować debatę w kilku słowach, byłoby to połączenie świata smart - a więc wykorzystanie nowoczesnych technologii, z już istniejącymi instytucjami i warunkami społeczno-biznesowymi. Dopiero stawiając człowieka i jego potrzeby na pierwszym miejscu jesteśmy bowiem w stanie wprowadzać koncepcję smart city w duchu naszych czasów. 

Warsztat - o przyszłości City Lab

Po zakończeniu konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez Huge Thing - Czego pragnie społeczność miejska, czyli CityLAB jako przestrzeń do wspólnego modelowania przyszłości. Uczestnicy zarysowali potencjalny obszar działania City Laba, z perspektywy mieszkańców. Dodatkowo, wygenerowane zostały pomysły dotyczące możliwych wyzwań, nad którymi w przyszłości mógłby pracować City Lab. Organizatorom zależy, by rezultaty warsztatów mogą stworzyły bazę do dalszej pracy nad zaprojektowaniem CityLaba - formuły jego działania, określenia posiadanych i brakujących zasobów, czy też poszczególnych kroków prowadzących do jego stworzenia. 

Podsumowanie 

Konferencja Smart City Wielkopolska & Guests 2022 po raz pierwszy odbyła się w formie stacjonarnej. Okazała się sukcesem nie tylko od strony merytorycznej, ale i organizacyjnej. Wystąpienia zaproszonych prelegentów w ciekawy sposób odniosły się do wyzwań we wprowadzaniu innowacji oraz trendów w obszarze koncepcji smart city. Podczas debat poruszono natomiast wiele ciekawych wątków oraz wysnuto wnioski, które pozytywnie wpłyną na wspólne działanie samorządów naszego województwa w tworzeniu nowoczesnych, otwartych na potrzeby mieszkańców miast.  

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konferencji za ich udział w wydarzeniu i już teraz zapraszają na kolejną edycję, która odbędzie się już za rok. 

Smart City jest bowiem jak maraton. To długa droga, którą warto wspólnie przebyć, aby na finiszu móc z pełną pewnością powiedzieć - osiągnęliśmy sukces. 

KS/OD 

sieci społecznościowe