Unia Metropolii Polskich

Unia Metropolii Polskich organizuje konferencje, seminaria, konwersatoria i konsylia dla polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje m.in. na temat metropolizacji gospodarki światowej.

Dialog z rządem RP Unia Metropolii Polskich prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a jej przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.

10 miast członkowskich UMP: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław należy do stowarzyszenia wielkich miast europejskich -  Eurocities.

Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. "Tyle państwa ile miasta", z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.

Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej