GovTech Polska

Bezpośrednim odbiorcą usług sektora GovTech jest szeroko pojęta administracja szczebla lokalnego i centralnego, a także inne podmioty wykonujące zadania publiczne, takie jak szpitale, szkoły czy spółki transportowe. Efekty działania usług technologicznych dotyczą jednak zawsze obywateli: usługobiorców administracji.

GovTech to szansa na zwiększenie produktywności, stworzenie miejsc pracy i przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Dla administracji GovTech jest możliwością tańszego, łatwiejszego dostępu do lepszych rozwiązań. Dla start-upów i MŚP GovTech to szybko wzrastający rynek z łatwiejszym dostępem do zamówień publicznych administracji.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej