Aquanet S.A. należy do czołówki przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce. Działamy w oparciu o najwyższe standardy jakości. Dbamy o blisko 900 000 naszych mieszkańców stale podnosząc jakość świadczonych przez nas usług. Kierujemy się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Działaniom spółki przyświeca troska o środowisko naturalne. Nieustannie podejmujemy działania przygotowujące nas na społeczne, środowiskowe i ekonomiczne wyzwania naszej branży.

Swoimi działaniami Aquanet S.A. obejmuje obszar powiatu poznańskiego i kilku gmin z innych powiatów, oferując szeroki zakres usług: od zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, poprzez hurtową sprzedaż i odbiór ścieków, aż po współpracę kapitałową.

Aquanet S.A. obsługuje ponad 103 tys. Klientów, a ich liczba ciągle rośnie.

Działalność Aquanet S.A. opiera się przede wszystkim na dostarczaniu czystej wody i odprowadzaniu ścieków. W trosce o środowisko dbamy również o zagospodarowywanie osadu oraz ograniczanie zużycia paliw kopalnych na rzecz biogazu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej