bee smart city

bee smart city jest wiodącą globalną siecią i społecznością smart city z ponad 13 200 członkami ze 170 krajów, prezentującą 730+ rozwiązań smart city wdrożonych w ponad 1000 miast i społeczności na całym świecie.

Misją bee smart city jest wzmocnienie pozycji inteligentnych i zrównoważonych miast poprzez ułatwienie globalnej wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń. bee smart city tworzy przejrzystość rynku jako zaufana, niezależna platforma i skutecznie łączy miasta i społeczności między sobą, z dostawcami rozwiązań i innymi interesariuszami.

Oprócz sieci i społeczności smart city, bee smart city prowadzi globalne centrum wiedzy o smart city, w którym można znaleźć informacje o strategii i rozwiązaniach, portrety udanych, zrównoważonych miast, wydarzenia i przetargi dotyczące smart city.

Ponadto bee smart city świadczy usługi doradcze dla miast, lokalnych, regionalnych i krajowych organów rządowych, a także dla firm z sektora publicznego i prywatnego związane z efektywną (cyfrową) transformacją miast.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej