Ambicją Beyond.pl jest bycie najbardziej zaufanym i szanowanym dostawcą usług przetwarzania danych, managed services, środowisk chmurowych ​i infrastruktury as a service w Polsce i ​Europie Środkowej.​ ​Beyond.pl zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i ciągłości dostępu do danych, pozwalając klientom i partnerom budować przewagę konkurencyjną, wprowadzać innowacje i stabilnie się rozwijać.
Spółka Beyond.pl powstała w 2005 roku. Jest najbezpieczniejszym data center w Europie Środkowej i najbardziej energooszczędnym obiektem w całej Polsce, który jest zasilany w 100% energią odnawialną. Gwarantuje najwyższy poziom dostępności - do 99,9999%. Jako jedyni na rynku Europy Środkowo-Wschodniej dostarczają mix poziomów Rated (od 3+ do 4), dostęp do kompleksowej oferty cloud opartej o chmurę prywatną, publiczną i rozwiązania hybrydowe oraz wsparcie ze strony ekspertów w ramach pakietu managed services.
Beyond.pl to centra przetwarzania danych typu core i hyper-edge o docelowej mocy 42MW. Obsługuje dwa nowoczesne obiekty Data Center zlokalizowane w Poznaniu. Beyond.pl jest pierwszym zielonym i neutralnym telekomunikacyjnie centrum danych w Polsce. Nasz obiekt, Data Center 2, strategicznie zlokalizowany w połowie drogi między Warszawą a Berlinem w Poznaniu, jest jedynym centrum danych w Europie Centralnej, spełniającym rygorystyczne wymagania certyfikacji ANSI/TIA-942 w kategorii 4 (design, build oraz operate). Certyfikat Rated 4 potwierdza najwyższe standardy bezpieczeństwa w zakresie projektowania, mechaniki, zasilania i telekomunikacji.
Oferuje usługi globalnym dostawcom usług chmurowych, firmom SAAS, webscalerom oraz dużym i średnim przedsiębiorstwom. Obsługuje przedsiębiorstwa m.in. z sektora medialnego, finansowego, medycznego, IT, telekomunikacji, ecommerce, produkcji.
Głównym akcjonariuszem Beyond.pl jest Kulczyk Investments SA, globalna grupa inwestycyjna z polskim rodowodem obecna w ponad 30 krajach, na 4 kontynentach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej