Euro Innowacje Software sp. z o. o.

Jesteśmy firmą specjalizującą się w tworzeniu e-usług dedykowanych samorządom każdego szczebla i "wielkości". Budujemy e-usługi w obszarze szeroko rozumianej komunikacji samorząd - mieszkańcy!

Naszym flagowym produktem jest aplikacja mobilna mMieszkaniec. Jest ona jednak częścią większej koncepcji "m-" i "e-" samorządu pod nazwą Ratusz24 JSTONLINE. Koncepcja Ratusz24 JSTONLINE zakłada dostęp mieszkańca do jak największej ilości usług świadczonych przez samorząd zarówno poprzez przeglądarkę Internetową - "e", jak i aplikację mobilną - "m". Dlatego wszystkie nasze produkty, które samorząd może dowolnie konfigurować, są dostępne dla mieszkańców zarówno w przeglądarce Internetowej jak i darmowej dla mieszkańców aplikacji mobilnej dostępnej w sklepach: AppStore i GooglePlay.

Aktualnie dostępne narzędzia jakie oferuje Ratusz24 JSTONLINE:

-OGŁOSZENIA - komunikator o najważniejszych wydarzeniach w samorządzie połączony z mapą oraz kalendarzem; przesyła również alerty, w tym z RSO;

-ZGŁOSZENIA - platforma do zgłaszania przez mieszkańców w samorządzie usterek i awarii oraz ograniczeń dla osób z niepełnosprawnościami;

-KIEDY ODPADY - komunikator do informowania mieszkańców o terminach wywozu odpadów; posiada eko-informator pozwalający szybko wyszukać właściwą dla odpadu frakcję;

-KONSULTACJE SPOŁECZNE - platforma do elektronicznego prowadzenia procesu konsultacji społecznych;

-BUDŻET OBYWATELSKI - platforma do elektronicznego prowadzenia budżetu obywatelskiego;

-DOSTĘPNY SAMORZĄD - platforma do prezentowania obiektów publicznych, ze wskazaniem ich udogodnień i ewentualnych barier dla osób ze szczególnymi potrzebami;

-PODATKI i OPŁATY - indywidualne konta mieszkańców i przedsiębiorców do rozliczania podatków i opłat;

-PREZENTACJA BUDŻETU* - platforma pokazująca mieszkańcom w prosty obrazkowy sposób, skąd się pieniądze w budżecie biorą i na co są wydatkowane;

-PREZENTACJA OFERTY INWESTYCZYJNEJ* - platforma pozwalająca pokazać potencjalnym inwestorom potencjał inwestycyjny samorządu w tym dostępne na sprzedaż nieruchomości;

Każde z narzędzi to system, który jest "zarządzalny" i dostosowuje się do potrzeb samorządu. Urzędnicy zarządzają narzędziami poprzez dostęp do intuicyjnego panelu dostępnego 24/7. Narzędzia osadzone są w chmurze, a zatem nie angażujemy infrastruktury samorządu. Każde z narzędzi działa samodzielnie, a zatem to samorząd decyduje, które z narzędzi udostępnić mieszkańcom (narzędzia oznaczone * są dostępne wyłącznie w przeglądarce internetowej).

Cały czas rozwijamy nasze narzędzia, aby samorząd mógł świadczyć e-usługi dla mieszkańców w jak najbardziej funkcjonalny sposób oraz ułatwiać i przyspieszać kontakt w wielu aspektach życia społecznego.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony https://jstonline.pl oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/innowacyjnejst

Zespół Euro Innowacje Software sp. z o.o.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej