Informatyka kwantowa a sztuczna inteligencja

Technologia kwantowa od kilku lat jest celem rozwoju najsilniejszych gospodarek świata. Zespoły naukowców rywalizują ze sobą szukając możliwości jej wykorzystania. Wyczekujemy tzw. przewagi kwantowej, która pozwoli na powszechne użycie tej technologii w codziennym życiu przy jednoczesnym przyspieszeniu wszelkich procesów obliczeniowych. Będzie to oznaczało wejście informatyki na kolejny, wyższy poziom.

'' - grafika artykułu
Poznań liderem informatyki kwantowej w regionie

Poznań - kwantowy lider w regionie

Miasto Poznań ma szansę stać się ośrodkiem badań nad informatyką kwantową o znaczeniu globalnym. To właśnie w stolicy Wielkopolski powstał pierwszy hub kwantowy w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest członkiem IBM Quantum Network. PCSS będzie rozwijać technologie obliczeń kwantowych i poszukiwać ich zastosowań m.in. w obszarze sztucznej inteligencji.

Poznań ze względu na wysoką jakość szkolnictwa wyższego został wybrany przez Unię Europejską jako jedno z sześciu miast w Europie w ramach inicjatywy EuroHPC (Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali) jako miejsce, w którym zostaną zlokalizowane pierwsze europejskie komputery kwantowe. W związku z tym w październiku 2023 roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otworzy nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów, którym będzie informatyka kwantowa.

Na studiach tych będą kształceni specjaliści w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracownicy badawczy w podstawowych dziedzinach fizyki.

- Studenci zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, czy zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi - informuje prof. Michał Banaszak, prorektor UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką. - Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu - dodaje.

Informatyka kwantowa wobec rozwoju AI

Obecne superkomputery wykorzystywane do bardzo złożonych procesów obliczeniowych coraz częściej zawodzą. Kluczowy jest zatem rozwój obecnie znanych technologii, a także poszukiwanie nowych dróg rozwoju informatyki. Krokiem milowym było właśnie wykorzystanie rozwiązań kwantowych przy usprawnianiu systemów obliczeniowych.

Komputery kwantowe to maszyny mniejsze, szybsze i wymagające mniej energii niż superkomputery. Obliczenia kwantowe mogą mieć zatem ogromny wpływ na rozwój sztucznej inteligencji (AI - artificial intelligence). Wymaga ona uruchamiania coraz bardziej zaawansowanych procesów obliczeniowych umożliwiających maszynom uczenie się i wyciągnie wniosków w sposób podobny do procesu myślenia u ludzi. Obecne superkomputery nie są już rozwiązaniem wystarczającym, a rozwiązaniem jest technologia kwantowa. Dzięki wykorzystaniu obliczeń kwantowych do analizy zbiorów danych badacze sztucznej inteligencji będą mogli szybciej i dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej rozwijać uczenie maszynowe.

- Odpowiednio zaprojektowany komputer kwantowy ma potencjał by znacząco przyspieszyć zadania sztucznej inteligencji, wykonać ich więcej i poradzić sobie z bardziej złożonymi obliczeniami. W porównaniu z klasycznymi superkomputerami, komputery kwantowe mogą przetwarzać problemy o podobnej trudności w krótszym czasie i zużywać mniej energii. To sprawia, że wdrożenie komputera kwantowego z AI jest bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska - mówi Matt Swayne z The Quantum Insider.

Wprowadzenie informatyki kwantowej na skalę globalną da badaczom możliwości, które pozwolą na dużo lepsze wykorzystanie obecnych technologii obliczeń maszynowych i machine learning (uczenia maszynowego). Badacze stale pracują nad wychwyceniem możliwych błędów w pracy komputerów kwantowych. Jednym z ważnych ośrodków badawczych staje się miasto Poznań, które dzięki temu zyskuje większą rozpoznawalność i atrakcyjność na arenie międzynarodowej.

KG WNP

Żródła:

Kurowski, K. (2022), Obliczenia kwantowe, w: Raport 2022 - Cyfrowa nauka, gospodarka i społeczeństwo, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

https://www.ibm.com/blogs/ibm-poland/pcss-dolacza-do-ibm-quantum-network-stajac-sie-pierwszym-hubem-tego-typu-w-europie-srodkowo-wschodniej/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Informatyka_kwantowa

https://sci.amu.edu.pl/wiadomosci/wspolpraca/na-uam-podpisano-wielostronne-porozumienie-o-wspolpracy

https://thequantuminsider.com/2022/08/23/quantum-computer-ai-powering-computers-with-quantum-brains/

https://amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/komunikaty-prasowe/uam-chce-ksztalcic-specjalistow-od-wykorzystania-technologii-kwantowych

sieci społecznościowe