Poznaj naszych prelegentów z Sieci Badawczej Łukasiewicz

Nowe technologie dla miast - to tytuł panelu dyskusyjnego, którego gospodarzem będzie Sieć Badawcza Łukasiewicz. Poprowadzi go Marta Cudziło z Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Dyskusję poprzedzą dwa wystąpienia poświęcone wsparciu i rozwojowi innowacyjnych projektów.

'' - grafika artykułu
Tematy prelekcji i debaty

Pierwsza prelekcja dotyczyć będzie "EIT Urban Mobility - oferty wsparcia innowacyjnych projektów w obszarze Smart City". EIT Urban Mobility to wspólnota jednostek biznesowych, edukacyjnych i badawczych, opracowująca innowacyjne produkty i usługi. Jej członkiem jest Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, który działa w niej na rzecz przyspieszenia pozytywnych zmian w mobilności w bardziej przyjaznych do zamieszkania przestrzeniach miejskich.

O EIT Urban Mobility mówić będzie Marta Cudziło, Zastępca Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Kierownik Grupy Badawczej Logistyki w Łukasiewicz - Poznańskim Instytucie Technologicznym. Od ponad 15 lat jest project managerem i doradcą logistycznym. W trakcie swojej kariery prowadziła i współrealizowała kilkadziesiąt projektów konsultingowych dla firm w zakresie optymalizacji logistyki łańcucha dostaw. Poza doradztwem logistycznym, od kilku lat koordynuje i współrealizuje projekty B+R współfinansowane przez instytucje krajowe oraz organy UE, polegające na badaniu nowych trendów i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań wspierających logistykę w Europie. Koordynuje działania Łukasiewicz - PIT w ramach EIT Urban Mobility.

Drugą prelekcję pt.: "Smart, clean, digital - jak rozwijać cyfrowe projekty w środowisku międzynarodowym?" wygłoszą przedstawicielki Branżowych Punktów Kontaktowych- dr Beata Lubos oraz Agnieszka Możejko.

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach programu ramowego Horyzont Europa. BPK zajmują się organizowaniem i udziałem w ogólnokrajowych wydarzeniach matchmakingowych, networkingowych i brokerskich, które skierowane są do krajowych i zagranicznych partnerów naukowych i biznesowych.

Branżowe Punkty Kontaktowe zapewniają pomoc w wyborze i pozyskiwaniu międzynarodowych partnerów do projektów europejskich oraz prowadzą indywidualne konsultacje na etapie przygotowania aplikacji.

Dr Beata Lubos jest ekonomistką, od 2004 r. związaną zawodowo z resortem gospodarki, gdzie jako Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii była odpowiedzialna m.in. za politykę innowacyjności i politykę przemysłową, zieloną i cyfrową transformację przemysłu oraz współpracę międzynarodową z UE, OECD i ONZ. Aktualnie jest Dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa (Łukasiewicz-ILOT), jednym z największych instytutów badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest Liderem Branżowego Punktu Kontaktowego Inteligentna i Czysta Mobilność (BPK ICM).

Agnieszka Możejko jest menadżerem projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych i społecznych, a także ekspertką ds. projektów unijnych. Od 2008 r. zawodowo związana z sektorem szkolnictwa wyższego i nauki, gdzie jako kierownik Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Zielonogórskiego i koordynator ds. badań Instytutu Genetyki Człowieka PAN wdrażała projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Aktualnie pracuje w Branżowym Punkcie Kontaktowym Transformacja Cyfrowa w Łukasiewicz - Poznańskim Instytucie Technologicznym, gdzie odpowiada za wsparcie polskich podmiotów branży cyfrowej w uczestnictwie w programie Horyzont Europa oraz Partnerstwach Europejskich prowadząc Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa (BPK TC). BPK Transformacja Cyfrowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem technologii, w tym Internetu Rzeczy (IoT), Sztucznej Inteligencji (AI) czy automatyzacji przyczyniającej się do optymalizacji i doskonalenia procesów.

Po wystąpieniach odbędzie się panel dyskusyjny pt. "Nowe technologie dla miast". Wezmą w nim udział: - Artur Pszczółkowski, współwłaściciel poznańskiej spółki GamerHash, ekspert w zakresie tokenizacji/NFT, - Robert Pękal, Kierownik Pionu Usług

Sieciowych PCSS, - Katja Lozina, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania, - Maciej Szymkowski, Główny specjalista - Programista, Projektant i Data Scientist, Łukasiewicz - PIT. Dyskusję moderować będzie Marta Cudziło

sieci społecznościowe