Poznaj szczegóły debat eksperckich, które odbędą się podczas konferencji Smart City Poznań CEE Congress 2023!

Przed nami konferencja Smart City Poznań CEE Congress & MEtropolitan IT Summit, która rozpocznie się już 24 maja o godzinie 9:30. Wraz z nią czeka nas wiele interesujących przemówień oraz debat.

'' - grafika artykułu
Zdjęcie podczas debaty odbywającej się podczas ubiegłorocznej konferencji

Panel dyskusyjny pt. "AI i dane: jak miasta jutra będą wykorzystywać dane w rozwoju miast" o godz. 10:20 poprowadzi Joe Appleton - redaktor naczelny bee smart city GmbH

Joe mówi o panelu w nastęujący sposób:
"W tym panelu zagłębimy się w sztuczną inteligencję i dane, dowiadując się, jak kształtują one nasze miasta i omawiając potencjalne konsekwencje. Zbadamy również znaczenie suwerenności danych oraz sposób, w jaki miasta mogą ją egzekwować i czerpać z niej korzyści, jednocześnie umożliwiając innowacje i współpracę z zewnętrznymi firmami zajmującymi się sztuczną inteligencją i technologiami."

W debacie wezmą udział następujące osoby:

  • Michal Lakomski - dyrektor Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Poznania
  • prof. dr hab. inż. Robert Wrembel - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej

Panel dyskusyjny pt. "Nowe technologie dla miast" o godz. 12:10 poprowadzi Marta Cudziło - Z-ca Dyrektora Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, Łukasiewicz-PIT

W debacie wezmą udział następujące osoby:

  • Artur Pszczółkowski - Współwłaścicieli poznańskiej spółki GamerHash, ekspert w zakresie tokenizacji/NFT
  • Katja Lozina - Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Poznania
  • Maciej Szymkowski - Główny specjalista - Programista, Projektant i Data Scientist, Łukasiewicz-PIT
  • Robert Pękal - Kierownik Pionu Usług Sieciowych PCSS

Panel dyskusyjny pt. "GDPR - Innowacja czy kotwica, której podołają miasta" o godz. 13:15 poprowadzi Sylwester Szczepaniak - Koordynator ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Smart City w Biurze Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Sylwester mówi o panelu w nastęujący sposób:
"Budowa rozwiązań ułatwiających życie mieszkańcom lub procesy wewnętrzne w miastach powodują konieczność korzystania z rozwiązań technicznych. Coraz częściej rozwiązania te opierają się na przetwarzaniu dużych potoków danych, na konieczności ich zbierania i analizy. Ogólna definicja przetwarzania danych osobowych powoduje, że może dochodzić lub dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Oczywiście w praktyce powoduje to wyzwania a czasami prowadzi do kontrowersji. Celem debaty jest odpowiedź na podstawowe pytania istotne z zakresu rozwoju Smart City. "

W debacie wezmą udział następujące osoby:

Panel dyskusyjny pt. "Rodzący się hub komputerów i informatyki kwantowej" o godz. 14:25 poprowadzi Szymon Ciupa - doradca sektorowy miast ds. smart city w Związku Miast Polskich

W debacie wezmą udział następujące osoby:

  • dr inż. Cezary Mazurek - Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe

Panel dyskusyjny pt. "O wyzwaniach w samorządach, pracy z innowacjami i rozwiązaniach technologicznych, na przykładach JST biorących udział w Programie Gov Tech Inno_Lab" o godz. 15:30 poprowadzi dr Sebastian Grabowski, Prezes Fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości oraz nowych technologii w miastach polskich.

W debacie wezmą udział następujące osoby:

Panel dyskusyjny pt. "City Lab i Urban Tech - ewolucja koncepcji Smart City" o godz. 16:10 poprowadzi profesor Politechniki Gdańskiej - dr hab. inż. Aleksander Orlowski, którego obszary badawcze skupiają się na tematyce inteligentnych miast, otwartych danych oraz Smart Mobility.

Aleksander mówi o panelu w następujący sposób:
"Rozwój Smart City - najczęściej postrzegany jako wdrożenia wybranych technologii, co równie często powoduje niepowiązane ze sobą kosztowne technologie o określonej użyteczności. Jaka rolę w rozwoju miasta ma dziś pełnić w nim technologia (poza tym, że ma być)? Jak wdrażać rozwiązania innowacyjne, a jednocześnie ograniczać ryzyko takich wdrożeń? Czy i w jakim stopniu powoływać instytucje organizacyjne wspierające ten rozwój oraz przede wszystkim czego od takich instytucji oczekujemy. Zapraszam do dyskusji w środę o godzinie 16:10."

W debacie wezmą udział następujące osoby:

  • Olga Dzieciatkowska - główna specjalistka ds. projektów cyfrowych w Urzędzie Miasta Poznania
  • dr Justyna Adamska - zastępczyni dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

O konferencji

Kongres jest platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i miejscem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla miast. Miejsce spotkań przedstawicieli samorządu z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy tworzą miasta przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli sektora publicznego, uczelni wyższych, poznańskich szkół ponadpodstawowych, osób płacących podatki w Poznaniu i posiadających zweryfikowane konto ID Poznań.

Link do rejestracji: https://tobilet.pl/smart-city-poznan-cee-congress-metropolitan-it-summit.html

sieci społecznościowe