Poznajcie Marię Andrzejewską - naszą prelegentkę, dyrektor generalną UNEP/GRID - Warszawa

Maria Andrzejewska - na co dzień dyrektor generalna UNEP/GRID - wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. W trakcie konferencji opowie o tym jak cele zównoważonego rozwoju napędzają smart cities.

'' - grafika artykułu
Maria Andrzejewska

Maria Andrzejewska wystąpi podczas konferencji Smart City Poznań CEE Congress & Metropolitan IT Summit 2023 dnia 24 maja 2023 roku o godzinie 11:15 na Scenie Głównej i przeprowadzi prelekcję pt.: "Cele zrównoważonego rozwoju siłą napędową smart cities", o której opowiada w następujący sposób:

Przyjęte w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDG) odnosząc się do wyzwań świata współczesnego, wskazują kluczowe obszary wymagające zaangażowania z punktu widzenia potrzeb przyszłych pokoleń. Są drogowskazem w skali globalnej, implementowanym na różne sposoby w poszczególnych krajach i regionach. Europejski Zielony Ładu (Green Deal) jest ściśle powiązany z założeniami SDGsów, szczególnie w kontekście idei miast zrównoważonych, odpornych na zmianę klimatu, chroniących i odbudowujących zieleń miejską, przyjaznych dla mieszkańców - miast "smart' nie tylko w zakresie technologicznym.

Cele SDG akcentują interdyscyplinarność zrównoważonego rozwoju, wskazując jak budować miasto inteligentne - smart city.

Maria Andrzejewska

Dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, wiceprezes Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego z wieloletnim doświadczeniem w projektach środowiskowych. Ekspert United Nations Environment Programme (UNEP) oraz EU w zakresie analizy środowiskowych. Zaangażowana w prace przy raporcie UNEP Global Environment Outlook 6, za które została wyróżniona 2020 Prose Awards (Association of American Publishers Awards for Professional and Scholarly Excellence) w kategorii nauk o środowisku. Trzykrotnie wyróżniona, wraz z zespołem UNEP/GRID-Warszawa, nagrodą Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów.

  • Inicjatorka Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) "Razem dla środowiska" (2016) koordynowanego przez UNEP/GRID-Warszawa.
  • Współtwórczyni - wraz z prof. Bolesławem Rokiem - Programu Climate Leadership powered by United Nations Environment Programme (UNEP).
  • Liderka Zrównoważonego Rozwoju - FORBES Women Polska (2021).
  • Nagrodzona Zielonym Orłem RZECZPOSPOLITEJ - wyróżnienie w kategorii TYTANKA (2021).
  • Odpowiedzialne zaangażowanie - nagroda wspólnie z Prof. Bolesławem Rokiem, FORBES (2022)

O konferencji

Kongres jest platformą wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i miejscem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla miast. Miejsce spotkań przedstawicieli samorządu z naukowcami, ekspertami i praktykami, którzy tworzą miasta przyszłości. Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli sektora publicznego, uczelni wyższych, poznańskich szkół ponadpodstawowych, osób płacących podatki w Poznaniu i posiadających zweryfikowane konto ID Poznań.

Link do rejestracji: https://tobilet.pl/smart-city-poznan-cee-congress-metropolitan-it-summit.html

sieci społecznościowe