Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest znanym w skali międzynarodowej węzłem europejskiej przestrzeni badawczej w zakresie infrastruktury informatycznej nauki oraz ważnym centrum badawczo-rozwojowym w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. ICT - Information and Communication Technologies). Jako centrum rozwojowe e-Infrastruktury, PCSS zaprojektował i zbudował Sieć Metropolitalną POZMAN, Centrum Komputerów Dużej Mocy, oraz krajową sieć szerokopasmową PIONIER, utrzymywaną i nadal rozbudowywaną przez PCSS.

PCSS stanowi ważny element globalnej bazy badań i rozwoju, realizując projekty głównie w ramach kolejnych Programów Ramowych Unii Europejskiej, ale także wspierając inicjatywy R&D z ponad tysiącem partnerów z całego świata. PCSS uczestniczył i uczestniczy w 215 takich projektach, 20 z nich koordynując. Przez ponad ćwierć wieku swojej działalności w Centrum zrealizowano łącznie już 282 projekty badawcze i strukturalne (koordynując aż 38 z nich), co stanowi jedną siódmą wszystkich projektów PCSS.

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN działa od 1993 roku z misją: "Integracja i rozwój infrastruktury informatycznej nauki". Bogata, wielodziedzinowa lista obszarów działalności podejmowanych przez PCSS jest efektem kontynuacji idei poszukiwania innowacji inspirowanych ICT, których efekt znajduje zastosowanie w kompletnych wdrożeniach cyfrowej nauki i gospodarki.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej