Smart City Expert

Portal Smartcity-expert.eu prowadzony przez Szymona Ciupę kierowany jest do osób zainteresowanych tematyką wdrażania idei inteligentnych miast w Polsce (m.in. samorządowcy, przedstawiciele miast i gmin, instytucji otoczenia biznesu a także przedsiębiorcy). Autor dąży do tego, żeby treści te były osadzone w otaczającej nas rzeczywistości i podejmowały tematykę Smart City z punktu widzenia zadań, obowiązków i możliwości polskich miast.

Smartcity-expert.eu skupia się na następujących aspektach z zakresu tematyki Smart Cities:

  • Smart government czyli inteligentnym zarządzaniu miastem
  • Zintegrowanym zarządzaniu miastem
  • Zrównoważonym rozwoju miast
  • Partycypacji społecznej
  • Technologiach, które wspierają miasta inteligentne i zintegrowane zarządzanie nimi.
  • Systemach informacji przestrzennej jako kluczowych technologiach integrujących polityki i dane miejskie
  • Dobrych praktykach Smart City w Polsce, Europie i na świecie

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej