Wydział Gospodarki Komunalnej

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania realizuje zadania z obszaru tych usług komunalnych, bez których funkcjonowanie miasta byłoby niemożliwe. Nadzoruje sprawy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem ścieków, infrastrukturą telekomunikacyjną, energią elektryczną, optymalizacją dostaw ciepła. Ponadto Wydział ma pod opieką jednostki samorządowe, które zajmują się utrzymaniem czystości, prowadzą cmentarze komunalne, czy schronisko dla zwierząt.

Od 1 stycznia 2022 roku WGK bezpośrednio zajmuje się również systemem gospodarki odpadami komunalnymi Miasta Poznania. To szereg zadań związanych między innymi z obsługą i nadzorem nad zawartymi umowami na odbiór odpadów, czy przyjmowaniem deklaracji i opłat. To również prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej