Розмір штрафу

Розміри штрафів знаходяться у таблиці

Увага: якщо контролер зафіксує відсутність дійсного квитка чи документа, що надає право на безкоштовний чи пільговий проїзд, він виписує платіжну вимогу про оплату штрафу (wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej) i плату за перевіз (należności za przewóz):

- 3,00 злотих у випадку осіб без права до знижки

- 1,50 злотих у випадку інших осіб

Отримання оплати за проїзд не стосується випадків затримання чи зміну маршруту транспортного засобу без поважної причини та перевезення у громадському транспорті речей чи тварин, яких не можна перевозити.

Нища квота діє протягом 7 календарних днів. День отримання штрафу є нульовим днем.

Тобто: якщо штраф був отриманий в середу, то нища квота діє до наступної середи включно.

Якщо 7-й день є вихідним днем, то нища квота діє до наступного робочого дня.

Якщо пассажир підтвердить право до безкоштовного або пільгового проїзду або покаже дійсний довгостроковий іменний квиток (okresowy bilet imiennу) протягом 7 днів від дня накладення штрафу стягується  комісійний збір у розмірі 22,40 злотих.

Увага: розмір штрафу не залежить від дати складання скарги (reklamacji) чи оскарження рішення (odwołania).

Відсотки за зволікання (odsetki za zwlokę) нараховуються від 15 дня від дати отримання платіжної вимоги і виносять:

- за штраф, отриманий в період від 01.01.2009 до 22.12.2014 року, становлять 13% на рік (Правове підґрунтя: Dz.U. від 2008 року nr. 220, poz.1434)

- за штраф, отриманий від 23.12.2014 року становлять 8% на рік (Правове підґрунтя: Dz.U. від 2014 року, poz. 1858)

Увага: Якщо клієнт отримав штраф в період від 01.01.2009 до 22.12.2014, але ще не врегулював заборгованості, відсотки продовжують нараховуватися (до 22.12.2014 в розмірі 13%, a від 23.12.2014 в розмірі 8%).

Якщо справа була передана до судового виконавця (komornika), клієнт має сконтактуватися з виконавчою канцелярією, яка займається справою.

У разі питань про розмір відсотків або інформацію, яка канцелярія займається справою, треба сконтактуватися з відділом віндикації.

Стягнення відповідної (або додаткової) оплати за проїзд або отримання платіжної вимоги становить документ, що надає право продовжувати проїзд в тому самому транспорті протягом того самого курсу.