Konferencja naukowa w 100-lecie "Kroniki Miasta Poznania"

23 listopada 2023 r. w Collegium Historicum odbyła się konferencja naukowa "Wokół historiografii miast i czasopiśmiennictwa miejskiego", zorganizowana z okazji 100-lecia Kronika Miasta Poznania.

Logotyp Kroniki Miasta Poznania na czerwonym tle. Po bokach okładki kronik - grafika artykułu
Konferencja naukowa w 100-lecie "Kroniki Miasta Poznania"

Swoje wykłady wygłosili: redaktor naczelny KMP prof. Przemysław Matusik, z-ca redaktora naczelnego dr Magdalena Mrugalska-Banaszak, prof. Zdzisław Noga z Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Małgorzata Karpińska z Uniwersytet Warszawski, prof. Ryszard Kowalczyk z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleksandra Sołtan-Lipska z Muzeum Warszawy oraz Mariusz Goss z Urząd Miasta Łodzi.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Miasto Poznań Grzegorz Ganowicz, który objął patronatem honorowym wydarzenia związane z jubileuszem "Kroniki".

Panele dyskusyjne poprowadzili przedstawiciele Wydział Historii UAM: prof. Józef Dobosz (dziekan Wydziału) oraz prof. Damian Szymczak.