Nowy konkurs literacki

Wydawnictwo Miejskie Posnania ogłasza pierwszą edycję nowego konkursu literackiego na opowiadanie kryminalne, którego akcja rozgrywa się w Poznaniu. Konkursowi nadaliśmy nazwę "Kryminał do Poznania", a hasło jego pierwszej edycji brzmi: "Śledztwo do wzięcia".

Grafika konkursu - graficznie skomponowamny napis "Kryminał do Poznania śledztwo do wzięcia" w kolorach żółtym i czarnym na białym tle - grafika artykułu
Konkurs na opowiadanie kryminalne dziejące się w Poznaniu

Konkurs ogłaszamy 2 października 2023 r., a na nadesłanie utworów konkursowych, autorki i autorzy mają trzy miesiące do 2 stycznia 2024 r. (do godz. 23.:59). Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba dorosła oraz osoba, która do 2 stycznia 2024 r. ukończy 18 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie.

Tematyka Utworu powinna być być kryminalna, związana z hasłem konkursowym, a miejscem akcji musi być Poznań; fabuła Utworu nie może zawierać drastycznych opisów związanych z przemocą fizyczną i psychiczną. Utwór musi być pracą własną uczestnika, napisaną w języku polskim - bez udziału sztucznej inteligencji, dotychczas nienagradzaną i niepublikowaną. Objętość opowiadania między 20 tys. a 40 tys. znaków (ze spacjami). Nie będą rozpatrywane teksty należące do gatunku literatury dziecięcej, felietony, eseje, prace naukowe, popularnonaukowe, utwory poetyckie i dramatyczne, komiksy, scenariusze, fantastyka, utwory ilustrowane.

Regulamin konkursu oraz wzór oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, można pobrać ze strony organizatora: wmposnania.pl (w dziale: "Wydawnictwo Miejskie Posnania/Konkursy i plebiscyty"). Utworzy należy przesłać do 2 stycznia 2024 r., do g. 23.59, na adres mailowy: konkurs.kryminal.poznan@wm.poznan.pl (w tytule e-maila wpisać: Konkurs "Kryminał do Poznania. Śledztwo do wzięcia").

Nadesłane opowiadania oceniać będzie jury w składzie: Joanna Jodełka (przewodnicząca), Małgorzata Sikorska, Katarzyna Kamińska, Joanna Gaca-Wyczółkowska, Izabela Zagdan, Michał Larek, Gerard Kościelski, Edgar Hein.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 31 maja 2024 r. Jury Konkursu przyzna:

- trzy nagrody główne w formie nagrody pieniężnej (I miejsce 3000 zł, II miejsce 2000 zł, III miejsce 1000 zł), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

- pięć wyróżnień w formie nagrody pieniężnej (w wysokości 500 zł na osobę), oraz prawa do publikacji Utworu w antologii pokonkursowej;

- do siedmiu wyróżnień dodatkowych (równorzędnych), w formie włączenia Utworów do publikacji w antologii pokonkursowej bez nagrody pieniężnej.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na internetowej stronie: wmposnania.pl (w dziale: "Wydawnictwo Miejskie Posnania/Edukacja/Konkursy i plebiscyty").

Organizator skontaktuje się wyłącznie z laureatami konkursu.

Patronat nad Konkursem objęli: Poznański Festiwal Kryminału GRANDA, Biblioteka Raczyńskich, Radio Afera, miesięcznik "IKS" oraz portal kulturapoznan.pl.

oprac. red.