"Osada Świętego Gotarda" najlepszą książką popularnonaukową.

Podczas Poznańskich Targów Książki została wręczona Nagroda Prezydenta Miasta Poznania dla Najlepszej Książki Popularnonaukowej.

Na zdjęciu znajduje się książka, dyplom i pamiątkowa statuetka. - grafika artykułu
Na zdjęciu znajduje się książka, dyplom i pamiątkowa statuetka.

W tym roku nagrodzona została publikacja pod red. Andrzeja Billerta "Osada Świętego Gotarda w Poznaniu. Historia i dziedzictwo".

Organizatorem konkursu było Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

---

Publikacja stanowi próbę wszechstronnego opisu dawnej osady Świętego Gotarda - i późniejszych losów terenu, na którym lokowano lewobrzeżny Poznań - od czasów najdawniejszych, od osadnictwa wczesnośredniowiecznego po dzień dzisiejszy: z prowadzonymi tamtędy szlakami handlowymi, z losami budynków i mieszkańców, zakonów dominikanów i jezuitów, którzy  w różnym czasie zamieszkiwali w tym samym miejscu, losami poznańskich Żydów, którzy mieli tu swą dzielnicę, dziejami związanego z tym terenem obrazu Bitwa pod Lepanto Tomasza Dolabelli  i wieloma innymi wątkami. Całość wieńczą propozycje dotyczące rewitalizacji tego terenu.