Place zabaw, to miejsca nie tylko korzystne do dobrej zabawy i wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także - zapewniając frajdę - chronią dzieci przed innymi, niebezpiecznymi miejscami "zabawy", jak nasypy kolejowe, brzegi rzek lub kanałów, pobocza, czy tereny robót budowlanych. Dodatkową zaletą spędzania czasu na placu zabaw jest także to, iż wstęp zazwyczaj jest bezpłatny i tym samym dostępny dla każdego dziecka.

W Poznaniu istnieje prawie 600 placów zabaw i gier, w tym: 119 to place zabaw znajdujące się w przedszkolach, a 87 to place gier lub typowe boiska usytuowane przy szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W trosce o bezpieczeństwo dzieci Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania przeprowadza kompleksowe kontrole tych miejsc.

Place zabaw, których listę opublikowaliśmy na naszej stronie internetowej, zostały sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem urządzeń zamontowanych na ich terenie.

Wszystkie niepokojące sygnały o zagrożeniach, jakie pojawią się w związku z użytkowaniem poznańskich placów zabaw i gier, można zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania.