Konsultacje społeczne dotyczące nazwy ulicy/alei, która nazywana jest zwyczajowo Nowa Naramowicka w Poznaniu - 1 -15 wrześna 2021

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nazwy dla ulicy/alei, którą dziś zwyczajowy nazywamy Nową Naramowicką w Poznaniu.

Ulica - aleja, zlokalizowana w rejonie ulicy Naramowickiej nie posiada formalnej nazwy. Z inicjatywą jej nadania wystąpiła grupa radnych miejskich, proponując nazwę alei Praw Kobiet oraz Obywatelski Komitet, proponując nazwę alei Poznańczyków. Swoje propozycje złożyli w formie projektów uchwał na sesji Rady Miasta Poznania. Zachęcamy do zapoznania się z uzasadnieniami do wspomnianych projektów uchwał, które zamieszczamy w załącznikach.
Zanim Radni Miejscy podejmą decyzję na temat wyboru nazwy dla konsultowanej ulicy/alei, chcieliśmy poznać opinię mieszkańców Poznania.
Dlatego też zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych od 1 do 15 września 2021 roku.
Swoje opinie i propozycje mieszkańcy mogą zgłaszać wypełniając ankietę internetową.

Dodatkowo, 7 i 14 września 2021 r. na terenie Rady Osiedla Naramowice, działać będzie mobilny punkt konsultacyjny, w którym będzie można wziąć udział w konsultacjach wypełniając papierową wersję ankiety.
Mobilny punkt konsultacyjny działać będzie 7 września 2021 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, przy os. W. Łokietka 104 w Poznaniu oraz 14 września 2021 r. również w godzinach od 14:00 do 18:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 60, przy ul. Boranta 2 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej