Konsultacje społeczne dotyczące projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4

Serdecznie zapraszamy na konsultacje społeczne dotyczące koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4 w Poznaniu. Obszar inwestycji objęty konsultacjami społecznymi pokazuje załączona mapka.

Na przejętym w roku 2020 przez Miasto Poznań terenie znajduje się obiekt sportowo-rekreacyjny, w którym do roku 2018 funkcjonowała pływalnia kryta. Ze względu na stan techniczny została ona wyłączona z użytku. Obecnie na Grunwaldzie i w okolicach brakuje odpowiednich obiektów basenowych. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie mieszkańców zachodniej części Poznania na taki obiekt, planowane jest odtworzenie funkcji basenowej przy ul. Taborowej.

Przygotowana koncepcja zakłada powstanie  nowoczesnego basenu  pływackiego  o  europejskim  standardzie, przystosowanego także do organizacji lokalnych imprez pływackich i nauki pływania dla mieszkańców.  Celem  projektu  jest  zwiększenie  dostępności  do  całorocznej  wielofunkcyjnej infrastruktury sportu i rekreacji mieszkańców miasta Poznania i subregionu poznańskiego,  a tym samym  wzbogacenie  obecnej  oferty  programowej  o  nowe  usługi  sportowe,  rekreacyjne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjne i turystyczne. Projektowana nowa kryta pływalnia uzupełnia funkcję basenów letnich zlokalizowanych w pobliżu (ul. Jarochowskiego).

Koncepcja poddana opinii mieszkańców zawiera wizualizację wraz z opisem inwestycji, jest ona dostęna w załacznikach. Zachęcamy poznaniaków do zapoznania się z nią i podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi planowanej pływalni.

Konsultacje społeczne potrwają od 4 do 24 października 2021 r. W tym czasie swoje opinie mieszkańcy mogą przekazać za pośrednictwem anonimowej ankiety internetowej, dodatkowo uruchomiony zostanie również punkt konsultacyjny w budynku kas pływalni letniej w Parku Kasprowicza, który będzie czynny w dniach:

- 13.10.21r. w godz. 14-18;

- 20.10.21r. w godz. 14-18.

Link do anonimowej ankiety internetowej dla konsultacji społecznych dotycząych projektu koncepcji pływalni przy ul. Taborowej 4: TUTAJ

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej