Konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli od 29 sierpnia do 18 września 2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach i wypowiedzenia się na temat projektów statutów jednostek pomocniczych Miasta- osiedli. 

Konsultacje odbędą się od 29 sierpnia do 18 września 2022 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Poznania, w stosunku do jednostki pomocniczej - osiedla, na którym zamieszkują.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektów statutów, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza, poprzez:

1) wiadomości wysłane pocztą elektroniczną na adres: konsultacje_osiedla@um.poznan.pl;

2) pocztę tradycyjną na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, bądź dostarczonych osobiście do urzędu.

Serdecznie zachęcamy do wyrażania swoich opinii, uwag oraz propozycji.

Poniżej zamieszczamy projekty uchwał Rady Miasta Poznania ws. nadania statutów, formularz do zgłaszania propozycj i uwag, prezentację dotyczącą funkcjonowania jednostek pomocniczych - osiedli oraz prezentację dotyczącą projektowanych zapisów ich statutów, objaśnienie planowanych zapisów nowych statutów.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej