Konsultacje społeczne dotyczące projektu aktualizacji "Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 17 lipca do 7 sierpnia 2024

17 lipca 2024 ruszają konsultacje społeczne Wydziału Klimatu i Środowiska, których przedmiotem jest zebranie opinii i propozycji mieszkańców Poznania w sprawie projektu aktualizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania i jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Grafika MPA - grafika artykułu
Grafika MPA

Więcej informacji TUTAJ.

Już dziś serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Planu i wzięcia udziału w konsultacjach.