Konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Poznania - II część II etap

Druga część II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Grafika - II etap konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania - grafika artykułu
Grafika - II etap konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozpoczynamy kolejny etap konsultacji projektu Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania.

Uwaga! W związku z dużym zainteresowaniem wydłużamy termin konsultacji społecznych do 6 maja 2022 r.

W dniu 31 marca 2022 r. o godzinie 17:00, zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie konsultacyjne.

Szczegółowe informacje na temat spotkania konsultacyjnego oraz nowego Studium - TUTAJ

PROJEKT STUDIUM   

PROJEKT STUDIUM - Materiały dla OSIEDLI 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!