Konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania

Prezydent Miasta Poznania ogłasza konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Poznania.

Grafika - Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania - grafika artykułu
Grafika - Komitet Rewitalizacji Miasta Poznania

Szcegóły dotyczące konsultacji spolecznych - TUTAJ i w Biuletynie Informacji Publicznych.

Serdecznie zapraszamy!