Raport z konsultacji społecznych dotyczących działań w ramach kierunków "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026"

Zakończył się proces konsultacji społecznych dotyczących działań w ramach kierunków "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026".

Pracę nad dokumentem poprzedziły badania (maj 2022 r.) których celem było rozpoznanie potrzeb i problemów mieszkanek i mieszkańców Poznania w wieku senioralnym. Badania przeprowadzono za pomocą: Indywidualnych Wywiadów Pogłębionych (IDI), i Otwartych Warsztatów Badawczych. Z badań powstał raport, który został wykorzystany w procesie tworzenia projektu "Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026". Kierunki, które od 2017 r. wyznaczają działania Miasta Poznania w zakresie polityki senioralnej, bazują na modelu wskazanym przez WHO dla rozwoju miast  przyjaznych starzeniu się.

Konsultacje projektu trwały od 8 do 31 grudnia 2022 r., obejmowały teren całego Poznania, a uczestniczyć w nich mogli wszyscy mieszkańcy i mieszkanki, zwłaszcza w wieku senioralnym.

W konsultacjach wszyscy zainteresowani mogli podzielić się pomysłami dotyczymi działań w ramach kierunków wyznaczonych w projekcie dokumentu poprzez ankietę internetową.

Osoby, które nie miały możliwości wypełnić ankiety internetowej, mogły skorzystać z punktu konsultacyjnego 12 i 19 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta Poznania, na placu Kolegiackim 17 w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy raport z ich przebiegu oraz  informacje dotyczące zgłoszonych pomysłów w zakresie działań w ramach kierunków dokumentu. 

Serdecznie dziękujemy za udział w konsultacjach i  zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej