Rejon Cmentarza Górczyńskiego, I etap, od 20 stycznia do 10 lutego 2023

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon Cmentarza Górczyńskiego w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 stycznia do 10 lutego 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne Miejska pracownia Urbanistyczna:

Magdalena Drabent -  kierownik zespołu projektowego: mdrabent@poznan.mpu.pl, , Angelika Śmiłowska - Pieczak - koordynatorka prac nad projektem: asmilowska@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej