W rejonie ulicy Rataje - I etap, od 6 do 29 września 2023

Serdecznie zapraszamy na I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Rataje w Poznaniu.

W dniu 6 września 2023 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/95340971337?pwd=WG41d2JqN1lrV3dRZXVCV05xT3hXdz09

Identyfikator spotkania: 953 4097 1337

Kod dostępu:370497

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane i omawiane są podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 6 do 29 września 2023 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne Miejska Pracownia Urbanistyczna:

Marcin Siwek -  z-ca kierownika zespołu projektowego: msiwek@poznan.mpu.pl, Agnieszka Ambroziak - koordynator prac nad projektem: aambroziak@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej