Firmy asenizacyjne

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności              w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodny z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Więcej informacji znajdziecie Państwo, na stronie Biznes.gov.pl klikając tutaj. klikając

Zachęcamy do korzystania z gotowych wzorów pism zamieszczonych poniżej.

Załączniki


Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe maksymalne stawki za opróżnianie 1m3:

1) 35 zł brutto za odbiór 1 m3nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach innych niż rodzinne ogrody działkowe;

2) 55 zł brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych;

3) 200 zł brutto za odbiór 1 m3 nieczystości ciekłych pochodzących z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej