29. Akcja Sprzątanie Świata 2022

W dniach 16 - 17 - 18 września, czyli jak co roku w trzeci weekend września, w całej Polsce odbędzie się akcja Sprzątanie Świata.
Wydarzenie pod hasłem "Wszystkie śmieci są nasze" ma na celu nie tylko uprzątnięcie odpadów ze wspólnej przestrzeni, ale również zwrócenie uwagi, że to my sami odpowiadamy za śmieci pojawiające się wokół nas.

Przekazujemy Państwu również kilka kluczowych informacji organizacyjnych:

  • przy wyborze miejsca składowania odpadów należy wziąć pod uwagę, aby lokalizacja ta była łatwo dostępna dla pojazdu odbierającego odpady i znajdowała się w ciągu utwardzonej drogi, w widocznym miejscu (w obsługę odbioru odpadów zaangażowane są duże pojazdy ciężarowe, które na lokalne, nieutwardzone drogi mogę nie wjechać);
  • organizator zapewnia Państwu worki do zbierania odpadów o pojemności 120 litrów - worki są specjalnie oznakowane i dedykowane są wyłącznie na miejskie akcje ekologiczne (nie ma możliwości podstawienia w miejsce sprzątania kontenerów na odpady);
  • każdej grupie przekazujemy zestaw rękawic jednorazowych (w liczbie uzależnionej od liczby zainteresowanych uczestników), jednakże - prosimy już na etapie zgłoszenia rozważyć, czy zamierzają Państwa korzystać z tych rękawic, czy zaopatrzą się w grubsze robocze rękawice we własnym zakresie.

* Plakat udostępniony jest do nieodpłatnego wykorzystania przez uczestników 29. Akcji Sprzątanie świata - Polska 2022, pod następującymi warunkami:
1. Plakat może być wykorzystany tylko niekomercyjnie (tzn. zabronione jest korzystanie z plakatu w jakiejkolwiek formie czy wydarzeniu, obejmującym sprzedaż czy jakiekolwiek odpłatności, np. bilety wstępu, zbiórki, datki, cegiełki).
2. Plakat może być wykorzystany jedynie jako integralna całość zaprojektowanego dzieła i nie może być poddany żadnym zmianom czy ingerencjom bez zgody Autora.
3. Prosimy o informację o użyciu plakatu (kto i do jakiego celu) na adres mailowy: fundacja@naszaziemia.pl.