Aplikacja Smart City Poznań

Aplikacja jest efektem ciągłej pracy nad poprawą jakości życia mieszkańców Poznania. Miastu zależy, by tworzyć nowe sposoby komunikacji z mieszkańcami,
a także udoskonalać już istniejące.

Smart City Poznań umożliwia m.in. zgłaszanie spraw, którymi powinny zająć się służby miejskie. Zgłoszenie należy zakwalifikować do jednej z pięciu kategorii: porządek  (drobne odpady, wysypiska śmieci), środowisko (cieki wodne, stan powietrza), zwierzęta  (martwe zwierzę), pojazdy  (nieprawidłowo zaparkowany pojazd, wrak samochodu) oraz drogi (uszkodzenia chodnika, drogi, oświetlenia czy sygnalizacji drogowej). Istnieje też szósta kategoria, poprzez którą mieszkańcy mogą zaproponować własne inicjatywy - m.in. pomysły na wydarzenia kulturalno-społeczne, obiekty rekreacyjno-sportowe czy placówki oświatowe. Użytkownik ma stały podgląd na status zgłoszonej przez siebie sprawy.

Zgłoszenia dotyczące sekcji "Porządek", tj. nieprawidłowości co do stanu czystościowego Miasta trafiają drogą elektroniczną do Wydziału Gospodarki Komunalnej. Po weryfikacji, zgłoszenie każdorazowo zostaje przekazane do dysponenta konkretnego terenu. W przypadku działek prywatnych zgłoszenie kierowane jest do Straży Miejskiej Miasta Poznania.
W przypadku terenów miejskich zgłoszenie trafia do zarządcy. I tak na przykład, zgłoszenia o zanieczyszczeniach w pasie drogowym są przekazywane do Zarządu Dróg Miejskich.
W celu ustalenia właściwego zarządcy pracownicy Wydziału obsługujący aplikacje korzystają z Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Ustalenie władającego pozwala na sprawne przekazanie zgłoszenia do odpowiedniej jednostki. Skierowanie zgłoszenia do dysponenta terenu odbywa się niezwłocznie. Od tego momentu zarządca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki uporządkować nieruchomość. W niektórych przypadkach uprzątnięcie terenu uzależnione jest od dostępności dodatkowych środków finansowych. Działaniami wymagającymi dłuższej obsługi są na pewno te, dotyczące zgłoszeń pozostawionych wraków w przestrzeni miasta. W tej sytuacji zgłoszenie przekazane zostaje do Straży Miejskiej, która prowadzi odrębne postępowanie.

Pracownicy Wydziału podejmują również działania bezpośrednio w terenie poprzez prowadzenie wizji terenowych, celem bieżącej weryfikacji stanu zgłoszeń.

Aplikacja pozwala również na udział w ankietach i sondażach tworzonych przez jednostki miejskie oraz rady osiedli. Dzięki temu poznaniacy i poznanianki w prosty sposób będą mogą zabrać głos w tematach ważnych dla miasta i swojego najbliższego otoczenia.

Aplikacja nie wymaga podawania szczegółowych danych osobowych - do rejestracji i swobodnego użytkowania wystarczy adres mailowy. Jedynym wyjątkiem są zgłoszenia dotyczące źle zaparkowanych pojazdów. Użytkownik poproszony zostanie wtedy o podanie imienia i nazwiska.

Z myślą o ułatwianiu funkcjonowania mieszkańcom, Smart City Poznań łączy funkcjonalność aplikacji Interwencje oraz Poznań w porządku. W jednym miejscu użytkownicy będą mogli zgłosić pomysł na ulepszenie miasta, jak i sprawę, którą powinny zająć się odpowiednie służby. Aplikacja odzwierciedla całościowe spojrzenie na inteligentne miasto i chęć jego tworzenia wraz z mieszkańcami. Przyjazny interfejs i intuicyjność aplikacji sprawią, że użytkownicy bez trudu mogą wpływać na swoją najbliższą okolicę i otrzymywać wszelkie interesujące ich aktualne powiadomienia.

Aplikacja Smart City Poznań powstała z inicjatywy wydziałów Urzędu Miasta Poznania: Organizacyjnego, Gospodarki Komunalnej oraz Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, a także Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji
Sp. z o.o. Zaangażowana w jej wdrażanie oraz administrowanie jest również Straż Miejska, Miejski Inżynier Ruchu, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Zarząd Dróg Miejskich, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu, portal Atmosfera dla Poznania oraz Biuro Poznań Kontakt. Integrację danych i API wsparło Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe i ZGiKM Geopoz.
Prace programistyczne wykonała Fundacja Veracity.

Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji, która dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej