Co to jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenia zwykłe

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach - stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne.

Ustawa wyodrębnia dwa rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia (rejestrowe) oraz stowarzyszenia zwykłe.

Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia. Dzięki przejrzystym zasadom tworzenia i rejestracji jest dobrą alternatywą dla tych, którzy obawiają się skomplikowanych wymogów, jakie stosuje się wobec stowarzyszeń rejestrowych. Z powodu prostszej struktury organizacyjnej nie posiada ono osobowości prawnej. Mogą je tworzyć, co najmniej 3 pełnoletnie osoby fizyczne, uchwalając w formie uchwały regulamin działalności.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej